INŽENJERSTVO ZAŠTITE

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer zaštite

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2019/2020. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program master strukovnih studija Inženjerstvo zaštite zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate aktuelne trendove i tokove u oblasti zaštite, čime se na kvalitetan i savremen način obrazuju strukovni master inženjeri zaštite u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Svrha studijskog programa je da se školuju stručnjaci koji će moći da planiraju, sprovode, kontrolišu i unapređuju aktivnost, postupke i mere u oblastima zaštite – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti proizvoda i srodnih oblasti.

Realizacija nastave se zasniva na usvajanju savremenih i naprednih stručnih znanja od strane studenata, oslanjajući se na aktuelna načela, propise i standarde. Na ovaj način diplomirani studenti stiču kompetencije koje omogućavaju konkurentost na tržištu rada i zapošljavanje u širokom spektru organizacija na poslovima u oblasti inženjerstva zaštite. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama u oblasti inženjerstva zaštite, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

 • Sposobnost analiza stanja, predviđanja posledica i sinteza rešenja mera zaštite;
 • Uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju;
 • Ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja;
 • Razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • Primena znanja u praksi;
 • Sposobnost razvoja komunikacije sa užim socijalnim okruženjem;
 • Razvoj saradnji sa društvenim i međunarodnim okruženjem;
 • Razvoj profesionalne etike;
 • Ekonomično korišćenja prirodnih resursa u skladu sa principima održivog razvoja.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Inženjerstvo zaštite student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Praćenje i primena novina u struci;
 • Razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u inženjerstvu zaštite;
 • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • Preventivno delovanje primenom savremenih metoda i tehnika;
 • Upravljanje sistemima zaštite;
 • Upravljanje rizicima u radnom i životnom okruženju;
 • Procenjivanje efektivnosti sistema zaštite;
 • Procenjivanje ispunjenosti uslova bezbednog rada pri izvođenju građevinskih projekata;
 • Procenjivanje, izbor i primena sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Organizovanje zaštite od požara;
 • Uspostavljanje i razvoj integrisanog sistema menadžmenta;
 • Organizovanje i sprovođenje inženjerskih istraživanja u oblasti zaštite;
 • Sistemsko pretraživanje, praćenje i primenu novih propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara i zaštite objekata;
 • Samostalno izvođenje eksperimenata, statistička obrada rezultata i izvođenje zaključaka;
 • Pismeno izveštavanje i prezentovanje rezultata rada.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu

7

2.

Ergonomija opreme za rad

7

3./4.

Izborni blok 1 (student bira po 2 predmeta)

Opasne materije

7

Fizičko tehnička zaštita objekata

7

Medicina i higijena rada

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Sistem bezbednosti i zdravlja na radu

7

6.

Sistemi zaštite pri izgradnji objekata

7

7.

Profesionalni rizik

8

8.

Lična zaštitna oprema

7

9.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Preventiva u sistemu zaštite od požara

7

11.

Primenjeni sistemi menadžmenta

7

12./13.

Izborni blok 2 (student bira po 2 predmeta)

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

7

Ekološki rizici

7

Menadžment rizikom u poslovanju

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i usluga

7

15.

Zagađenje i zaštita životne sredine

7

16.

Strukovna inženjerska istraživanja

7

17.

Stručna praksa 2

3

18.

Završni master rad

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu                         7

     2.        Ergonomija opreme za rad                    7

     3.         Inženjerske komunikacije          7

    3./4.       Izborni blok 1 (student bira po 2 predmeta)

                  Opasne materije          7

                  Fizičko tehnička zaštita objekata          7

                  Medicina i higijena rada          7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Sistem bezbednosti i zdravlja na radu                7

     6.        Sistemi zaštite pri izgradnji objekata                           7

     7.        Profesionalni rizik           8

     8.        Lična zaštitna oprema                        7

     9.        Stručna praksa 1                     5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Preventiva u sistemu zaštite od požara         7

    11.      Primenjeni sistemi menadžmenta          7

    12./13.       Izborni blok 2 (student bira po 2 predmeta)

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom          7

                Ekološki rizici          7

                  Menadžment rizikom u poslovanju          7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Postupci ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i usluga          7

    15.      Zagađenje i zaštita životne sredine          7

    16.      Strukovna inženjerska istraživanja          7

    17.        Stručna praksa 2          3

    18.       Završni master rad          12