Sticky Background

O Akademiji

text background image

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd je državna visokoškolska ustanova na kojoj studira više od 3500 studenata na više od 30 studijskih programa u tehničko-tehnološkom, umetničkom, medicinskom i društveno-humanističkom polju. Akademija ostvaruje zapažene rezultate u stalnom unapređenju i razvoju kvaliteta nastave, visokoškolskog obrazovanja i saradnje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama. Akademija se kontinuirano povezuje sa relevantnim privrednim organizacijama, što je preduslov za uspešno školovanje mladih stručnjaka sa potrebnim znanjima i kompetencijama prilagođenih potrebama privrede.

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – ATSSB osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 022-8045/2019 od 29.08.2019. godine, statusnim spajanjem četiri visoke škole strukovnih studija sa višedecenijskom tradicijom:

 • Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija
 • Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Požarevca

Akademiju čine četiri odseka:

Dan Akademije tehničkih strukovnih studija je 29. novembar.

Akademija organizuje i izvodi strukovne studije koje osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za neposredno uključivanje u radni proces :

 • Studije prvog stepena – osnovne strukovne studije (tri godine, 180 ESPB)
  i specijalističke strukovne studije (jedna godina, 60 ESPB);
 • Studije drugog stepena – master strukovne studije (dve godine, 120 ESPB).

Akademija je član Konferencije akademija i visokih škola.

Ciljevi i zadaci

 • Razvoj i utvrđivanje studijskih programa, čime preuzimamo odgovornost za kvalitet obrazovanja.
 • Sloboda izbora metoda interpretacije nastavnih sadržaja čime nastavno osoblje preuzima odgovornost za razumevanje materije, sticanje znanja i kompetencija studenata.
 • Više vremena u interaktivnom radu sa studentima – primenjujemo koncept „student u centru učenja”.
 • Student je dužan da ispunjava nastavne i predispitne obaveze.
 • Stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti studiranja.
 • Korektno ophođenje i uvažavanje u odnosima sa studentima.
 • Podrška učešću studenata u podizanju kvaliteta nastavnog procesa.
 • Saradnja sa poslodavcima, privrednim i javnim sektorom u cilju
  napređenja relevatnosti studijskih programa na nacionalnom nivou.
 • Težnja ka primenljivim znanjima i veštinama.
 • Internacionalizacija Akademije, mobilnost studenata,
  nastavnika i nenastavnog osoblja i učešće u međunarodnim projektima.
 • Nastava je prioritetna aktivnost.

Vizija

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – vodeća strukovna visokoškolska ustanova u Republici Srbiji zasnovana na principima obezbeđenja kvaliteta, prepoznata i pozicionirana u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru kao i profesionalnom okruženju, u kojoj studenti stiču međunarodno priznate i konkurentne kompetencije u skladu sa aktuelnim i dugoročnim potrebama društva i razvoja Republike Srbije.

Misija

Kroz akreditovane osnovne, specijalističke i master strukovne studijske programe, kratke programe studija, različite oblike celoživotnog učenja, stručni, istraživački i umetnički rad u specifičnim oblastima tehničko-tehnološkog, umetničkog, društveno-humanističkog i medicinskog polja, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd pruža studentima savremena znanja, veštine i kompetencije, koje im omogućavaju da pronađu svoje mesto na tržištu rada, doprinesu razvoju društva i budu konkurentni u profesionalnom okruženju, na domaćem i međunarodnom prostoru.

Oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju u visokom strukovnom obrazovanju i sarađujući sa domaćim i inostranim visokoobrazovnim ustanovama, kao i privrednim i ostalim subjektima, Akademija neprekidno unapređuje obrazovni proces i usklađuje kompetencije svojih diplomiranih studenata sa potrebama i očekivanjima poslodavaca, šire društvene zajednice i strateškim tendencijama razvoja Republike Srbije.

Razvojem međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti, kroz strateške i druge projekte, studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, Akademija konstantno unapređuje znanja, veštine i kompetencije studenata i zaposlenih. Učešćem u realizaciji stručnih, naučno-istraživačkih i umetničkih, komercijalnih i nekomercijalnih projekata, Akademija motiviše studente i zaposlene da stečena znanja i veštine primenjuju i razvijaju u praksi i time doprinose ostvarivanju ciljeva Akademije i svojih ličnih ciljeva.

Društveno odgovorno ponašanje zaposlenih i studenata, kao i poštovanje kodeksa profesionalne etike i akademskog integriteta, temelj su delovanja, ugleda i prosperiteta Akademije.