Održana obuka nastavnika sa studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože u okviru projekta Akademije TehModa

Održana obuka nastavnika sa studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože u okviru projekta Akademije TehModa

U Odseku Beogradska politehnika, održana je obuka naših kolega sa studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože za korišćenje specijalizovanog softvera Gerber Accumark technology za digitalno modelovanje konfekcije i galanterije. Softver i sertifokovana obuka su obezbeđeni u okviru projekta Akademije TehModa finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Projekat podrazumeva unapređenje kompetencija nastavnika za izvođenje nastave i unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa. Uvođenjem specijalizovnog softvera za modnu industriju studenti će razviti, pre svega, digitalne kompetencije. U planu je razvijanje i uvođenje posebnog predmeta, na kome će studenti steći znanja na osnovu kojih će moći da digitalno urade konstrukciju modnog predmeta i modeluju predmete od kože uz pomoć softvera.

Ovim inoviranjem postojećeg studijskog programa, Modni dizajn proizvoda od kože, biće unapređene opšte kompetencije koje studenti stiču i to razvijanjem (preduzetničkih) veština koje će omogućiti studentima brzo i lako uključivanje u savremene tokove proizvodnje modnih predmeta.