Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite na radu

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Bezbednost i zdravlje na radu je da obezbedi studentu nakon završetka studija dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim na nivou strukovnog inženjera zaštite na radu da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova što je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Akademije.

Studije bezbednosti i zdravlja na radu studentima omogućavaju da na studijskom programu stiču znanja koja se odnose na organizovanje i sprovođenje preventivnih mera za bezbedan rad u preduzećima i ustanovama, izradu dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, uređivanje radnih mesta i načina rada, izbor sredstava i opreme za ličnu zaštitu, učešće u izradi elaborata o uređenju gradilišta, komunikaciju sa koordinatorima za projektovanje i izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima i inspekcijski nadzor, sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Samostalno primenjuje stečena znanja i veštine nakon završetka studija pri rešavanju odgovarajućih zadataka iz struke;
 • Samostalno koristi literaturu, standarde i tehničke propise koji se odnose na struku;
 • Nastoji da kritičkim prilazom vrši analize postojećih stanja i da po potrebi daje predloge za poboljšanje;
 • Pripremljen je da razvija komunikacione sposobnosti i ispoljava smisao za timski rad;
 • Poseduje sposobnost da nastavi studije;
 • Upućen je da ispoljava smisao poštovanja profesionalne etike;
 • Osposobljenost za poslove: izrade planova, akata o proceni rizika, opštih akata, uputstava i instrukcija i vođenje odgovarajućih evidencija, izradu programa obuke i osposobljavanja zaposlenih, uređivanja radnih mesta i načina rada, izbora sredstava i opreme za ličnu zaštitu, i dr.

Student će biti osposobljen za:

 • Izradu planova, akata o proceni rizika, opštih akata, uputstava i instrukcija i vođenje odgovarajućih evidencija;
 • Izradu programa obuke i osposobljavanje zaposlenih;
 • Uređivanje radnih mesta i načina rada;
 • Izbor sredstava i opreme za ličnu zaštitu;
 • Učešće u izradi elaborata o uređenju gradilišta;
 • Komunikaciju sa koordinatorima za projektovanje i izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima i inspekcijski nadzor, sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika B

8

2.

Fizika

8

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Engleski jezik (1. i 2. semestar)

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Otpornost materijala B

7

6.

Tehnički materijali i pogonske materije

7

7.

Hemija

7

8.

Medicina rada 1

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Elementi mašina i uređaja

7

10.

Osnove mehanike fluida i strujnih mašina

8

11.

Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine

8

12.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

Organizacija i tehnologija drumskog transporta

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

13.

Elektrotehnika sa elektronikom

7

14.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Industrijski menadžment

6

Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje

6

15./16.

Izborni blok 3 (student bira 2 predmeta)

Osiguranje i procena štete

6

Unutrašnji transport

6

17.

Informatika

6

18.

Bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

19.

Sistem bezbednosti i preventivni inženjering

7

20.

Mikroklima i radna okolina

6

21.

Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad

6

22.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Izborni blok 5 (student bira 1predmet)

Ekološki menadžment

6

Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava

6

24.

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

6

25.

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

6

26.

Nadzor nad primenom propisa u bezbednosti i zdravlju na radu

6

27.

Stručna praksa

4

28.

Završni rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika B                          8

     2.        Fizika                    8

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.        Engleski jezik (1. i 2. semestar)            7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Otpornost materijala B                7

     6.        Tehnički materijali i pogonske materije                           7

     7.        Hemija           7

     8.        Medicina rada 1                         8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     9.        Elementi mašina i uređaja                   7

    10.      Osnove mehanike fluida i strujnih mašina          8

    11.      Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine          8

    12.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Osnove primene računara u inženjerstvu          6

                Organizacija i tehnologija drumskog transporta         7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    13.      Elektrotehnika sa elektronikom          7

    14.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Industrijski menadžment          6

                  Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje          6

    15./16.       Izborni blok 3 (student bira 2 predmeta)

                  Osiguranje i procena štete          6

                  Unutrašnji transport          6

    17.       Informatika          6

    18.      Bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata          6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

   19.      Sistem bezbednosti i preventivni inženjering         7

    20.      Mikroklima i radna okolina          6

    21.      Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad          6

  22.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje u zaštiti i spasavanju         6

                  Internet i elektronsko poslovanje          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Ekološki menadžment          6

                  Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava          6

    24.      Objekti i instalacije namenjeni za radne procese          6

    25.      Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu         6

    26.      Nadzor nad primenom propisa u bezbednosti i zdravlju na radu          6

    27.        Stručna praksa         4

    28.       Završni rad          12