Sticky Background

ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

О студијском програму

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за обављање послова у дизајнерским студијима и бироима који се баве дизајном индустријских производа, планирањем и опремањем изложбених простора и дизајном урбаног мобилијара. Студенти кроз теоријску и практичну наставу развијају професионална знања и вештине примењујући аналитичност, креативност и унапређују способност да развијају производ у свим фазама. На овом студијском програму образују се дизајнери индустријских производа, оспособљени да усвојена и стечена знања и вештине креативно примене у пракси.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Основи дизајнирања 1

8

Цртање 1

7

Развој производа

6

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја уметности 1

4

Основи дизајнирања 2

9

Цртање 2

7

Енглески језик 2

3

Презентационе технике 1

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сликање

6

Историја уметности 2

4

Дизајнирање производа 1

9

Презентационе технике 2

6

Материјали

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање производа 2

9

Израда модела

8

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Управљање пројектима

5

Фотографија

5

CAD 1

5

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање производа 3

9

Дизајнирање ентеријера

8

CAD 2

6

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Заштита животне средине

4

Менаџмент квалитетом

4

Основи пословања

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн урбаног мобилијара

7

Социологија културе

4

Психологија

4

Припрема завршног рада

6

Завршни рад

12