Kompjuterski mašinski sistemi

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi, koje se realizuje kroz dva modula Kompjutersko projektovanje i modeliranje i Kompjuterizovani proizvodni sistemi, je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva, osposobljenih da po završetku studija rade u konstrukcionim biroima kao konstruktori mašinskih elemenata i konstrukcija manje i srednje složenosti, u pripremi proizvodnje, kao tehnolozi-programeri, u sektoru kontrole kvaliteta, u proizvodnji, u računarskim centrima projektno-proizvodnih preduzeća, na poslovima tehničko-tehnološke pripreme, na poslovima programiranja kompjuterizovanih proizvodnih sistema i održavanja savremenih obradnih sistema, na poslovima tehničke kontrole i upravljanja poslovnim sistemima i uslužnim delatnostima.

Ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja te da praćenjem i primenom najsavremenijih dostignuća na polju primene računara ostvare ciljeve kao što su bolji proizvodni rezultati i rešavanje konkretnih uočenih problema. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti strukovnog inženjera mašinstva.  Poseban cilj ovog studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva za potrebe poslovno-proizvodnih sistema Srbije, koji su sposobni da pripreme i primene programe proizvodnje korišćenjem najnovijih kompjuterskih tehnologija.

 • Posedovanje kompetencija za praćenje i primenu novina u struci;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina studijskog programa;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu metoda i postupaka;
 • Sposobnost da na odgovarajući način napiše i da prezentuje rezultate svog rada;
 • Posedovanje kompetencija za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Sposobnost konstruisanja složenih mašinskih elemenata;
 • Sposobnost praćenja i primene najnovijih tehničkih dostignuća;
 • Sposobnost rada na računarima uz primenu odgovarajućih softverskih paketa;
 • Sposobnost da samostalno vrši statističku obradu rezultata, kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke;
 • Da primenjuje najsavremenija naučna dostignuća u cilju izrade neophodne tehnološke dokumentacije;
 • Da stvara uslove za analizu i primenu savremenih tehnoloških varijanti;
 • Da radi na poslovima tehničke kontrole i upravljanja poslovnim sistemima i uslužnim delatnostima;
 • Da učestvuje u pripremi proizvodnje i dr.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Kompjuterski mašinski sistemi, student će moći da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Stečena znanja primenjuje u praksi;
 • Prezentuje rezultate svog rada kao i da formuliše odgovarajuće zaključke;
 • Pretražuje stručnu literaturu i na stranom jeziku (engleskom);
 • Primeni propise, standarde i ostale normativno-tehničke dokumente;
 • Učestvuje u tehnološkim procesima izrade mašinskih delova;
 • Vrednuje svoj rad, kao i rad drugih;
 • Pravi, koristi i prezentuje baze podataka;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada;
 • Radi na primeni računara u projektno-proizvodne svrhe;
 • Radi u računarskim centrima projektno-proizvodnih preduzeća;
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera zaštite na radu u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima i standardima;
 • Primenjuje savremene metode za u procesu održavanja mašinskih sistema;
 • Implementira postojeća znanja u praksi;
 • Učestvuje u inspekcijskom nadzoru i izveštava nadležnu inspekciju rada o stanju proizvodnih objekata i opreme,
 • Vrši programiranje CNC mašina primenom najsavremenijih CAD/CAM sistema za programiranje.

Kurikulum - Modul Kompjutersko projektovanje i modeliranje

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika I

8

2.

Engleski jezik I

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika I

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika II

7

7.

Engleski jezik II

5

8.

Otpornost materijala

6

9.

Tehnička mehanika II

6

10.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mašinski elementi 1

6

12.

Operativni sistemi i korisnički softveri

6

13.

Hidraulika i pneumatika

6

14.

Mašinski sistemi

6

15.

Informacioni sistemi I

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

17.

Mašinski elementi 2

6

18.

Kompjutersko projektovanje I

6

19.

Obradni procesi

6

20.

Senzori i aktuatori

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Merenje i kontrola

6

22.

Tehnološki postupci

7

23.

Programiranje CNC sistema I

7

24.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

Web aplikacije

6

Kompjutersko projektovanje II

6

25.

Stručna praksa

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26./27./28.

Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

Automatsko upravljanje

7

Roboti

7

Kompjutersko modeliranje i simulacija

7

Programiranje CNC sistema II

7

Mašinske konstrukcije

7

Digitalna elektronika

7

29.

Završni rad

9

Kurikulum - Modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika I

8

2.

Engleski jezik I

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika I

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika II

7

7.

Engleski jezik II

5

8.

Otpornost materijala

6

9.

Tehnička mehanika II

6

10.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mašinski elementi 1

6

12.

Operativni sistemi i korisnički softveri

6

13.

Hidraulika i pneumatika

6

14.

Mašinski sistemi

6

15.

Informacioni sistemi I

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

17.

Mašinski elementi 2

6

18.

Kompjutersko projektovanje I

6

19.

Obradni procesi

6

20.

Senzori i aktuatori

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Merenje i kontrola

6

22.

Tehnološki postupci

7

23.

Programiranje CNC sistema I

7

24.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

Alati i pribori

6

Kompjutersko projektovanje II

6

25.

Stručna praksa

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26./27./28.

Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

Industrijski računarski sistemi

7

Roboti

7

Kompjutersko modeliranje i simulacija

7

Programiranje CNC sistema II

7

Fleksibilni proizvodni sitemi

7

Održavanje CNC sistema

7

29.

Završni rad

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika I                         8

     2.        Engleski jezik I                    5

     3.        Računarski alati          5

     4.        Tehničko crtanje            6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika II                            7

     7.        Engleski jezik II          5

     8.        Otpornost materijala           6

     9.        Tehnička mehanika II            6

    10.      Materijali          6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mašinski elementi 1          6

    12.      Operativni sistemi i korisnički softveri         6

    13.      Hidraulika i pneumatika         6

    14.      Mašinski sistemi         6

    15.      Informacioni sistemi I         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Elektrotehnika sa elektronikom          6

    17.      Mašinski elementi 2          6

    18.      Kompjutersko projektovanje I          6

    19.        Obradni procesi          6

    20.      Senzori i aktuatori         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Merenje i kontrola         7

    22.      Tehnološki postupci         6

    23.      Programiranje CNC sistema I         7

    24.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

                  Web aplikacije          6

                  Kompjutersko projektovanje II          6

    25.      Stručna praksa          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26./27./28.       Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

                  Automatsko upravljanje          7

                  Roboti          7

                  Kompjutersko modeliranje i simulacija          7

                Programiranje CNC sistema II         7

                  Mašinske konstrukcije          7

                  Digitalna elektronika          7

    29.       Završni rad          9

Kurikulum - Modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika I                         8

     2.        Engleski jezik I                    5

     3.        Računarski alati          5

     4.        Tehničko crtanje            6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika II                            7

     7.        Engleski jezik II          5

     8.        Otpornost materijala           6

     9.        Tehnička mehanika II            6

    10.      Materijali          6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mašinski elementi 1          6

    12.      Operativni sistemi i korisnički softveri         6

    13.      Hidraulika i pneumatika         6

    14.      Mašinski sistemi         6

    15.      Informacioni sistemi I         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Elektrotehnika sa elektronikom          6

    17.      Mašinski elementi 2          6

    18.      Kompjutersko projektovanje I          6

    19.        Obradni procesi          6

    20.      Senzori i aktuatori         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Merenje i kontrola         7

    22.      Tehnološki postupci         6

    23.      Programiranje CNC sistema I         7

    24.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

                  Alati i pribori          6

                  Kompjutersko projektovanje II          6

    25.      Stručna praksa          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26./27./28.       Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

                  Industrijski računarski sistemi          7

                  Roboti          7

                  Kompjutersko modeliranje i simulacija          7

                Programiranje CNC sistema II         7

                  Fleksibilni proizvodni sitemi          7

                  Održavanje CNC sistema          7

    29.       Završni rad          9