Koncept i karakter dizajn

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa Koncept i karakter dizajn je osposobljavanje studenata za vizuelne komunikacije, primenom praktičnih, tehničkih i umetničkih znanja i veština. Studije koncept i karakter dizajna studente osposobljavaju da profesionalno, vizuelno uobliče i prenesu ideje, vizuelne i marketinške poruke, da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju vizuelni identitet video igre ili filma za naručioca.

Predmeti su koncipirani tako da se stavlja akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, kao i njegovo angažovanje i aktivnost u nastavnom procesu. Predavanja se odvijaju uz korišćenje savremenih didaktičkih sredstava, što studentima pruža mogućnost da vide konkretne primere i upotrebu savremene tehnologije u oblasti koncept i karakter dizajna.

 • Sposobnost pretraživanje stručne literature;
 • Primenjivanje informacionih tehnologija;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Sposobnost primenjivanja znanja u praksi;
 • Sposobnost nastavka studiranja;
 • Sposobnost kreativnog povezivanja znanja iz oblasti koncept i karakter dizajna;
 • Sposobnost dizajniranja proizvoda koncept i karakter dizajna prema unapred definisanim elementima;
 • Sposobnost primenjivanja aktuelnih softverskih paketa iz oblasti koncept i karakter dizajna;
 • Sposobnost verbalne i likovne prezentacije rada;
 • Sposobnost praćenja novina iz oblasti koncept i karakter dizajna.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Koncept i karakter dizajn student će moći da:

 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Primeni likovne elemente pri oblikovanju dizajnerskih rešenja iz oblasti koncept i karakter dizajna;
 • Sarađuje sa okruženjem pri dizajniranju proizvoda iz oblasti koncept i karakter dizajna;
 • Koristi znanja i veštine iz oblasti crtanja i slikanja u procesu dizajniranja proizvoda koncept i karakter dizajna;
 • Dizajnira likovno-grafička rešenja (karakter, rekvizit, prostore, pozadinske prizore, storyboard, vizuelni identitet filma ili video igre) u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima;
 • Primeni alate softverskih paketa: za digitalno slikanje i digitalno modelovanje;
 • Obrazloži svoje dizajnersko rešenje;
 • Pretražuje literaturu i internet;
 • Dizajnirano rešenje prilagodi tehničkim parametrima medija (video igre, film, animirani film);
 • Primenjuje osnovno znanje iz plastične anatomije prilikom dizajniranja karaktera;
 • Kreira portfolio svojih radova;
 • Prepozna najvažnije fenomene medijske kulture;
 • Razume osnovne pojmove iz oblasti sociologije kulture;
 • Koristi osnovno znanje iz istorije umetnosti.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Analitičko crtanje

7

2.

Teorija forme

9

3.

Plastična anatomija

6

4.

Crtačke tehnike

6

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Crtanje figure 1

7

7.

Modelovanje

7

8.

Istorija umetnosti 1

3

9.

Slikanje

8

10.

Engleski jezik 2

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Storibord 1

7

12.

Istorija umetnosti 2

3

13.

Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 1

5

14.

Digitalno slikanje 1

8

15.

Digitalno modelovanje 1

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Storibord 2

7

17.

Dizajn karaktera 1

7

18.

Digitalno slikanje 2

8

19.

Digitalno modelovanje 2

6

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Medijska kultura

4

22.

Vizuelne umetničke prakse

6

23.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Grafički dizajn

5

Fotografija

5

24.

Koncept art 1

6

25.

Dizajn karaktera 2

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Portfolio i prezentacija

9

27.

Koncept art 2

6

28.

Crtanje figure 2

5

29.

Sociologija kulture

3

30.

Završni rad

10

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Analitičko crtanje                          7

     2.         Teorija forme                   9

     3.         Plastična anatomija          6

     4.         Crtačke tehnike            6

     5.         Engleski jezik 1                3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Crtanje figure 1                            7

     7.         Modelovanje           7

     8.        Istorija umetnosti 1                          3

     9.        Slikanje                     8

    10.       Engleski jezik 2          4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Storibord 1         7

    12.       Istorija umetnosti 2         3

    13.       Računarske tehnike u grafičkom dizajnu 1         5

    14.       Digitalno slikanje 1         8

    15.       Digitalno modelovanje 1         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Storibord 2          7

    17.       Dizajn karaktera 1          7

    18.       Digitalno slikanje 2          8

    19.        Digitalno modelovanje 2          6

    20.       Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.       Medijska kultura          4

    22.       Vizuelne umetničke prakse          6

    23.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)          

                  Grafički dizajn          5

                  Fotografija          5

    24.       Koncept art 1          6

    25.       Dizajn karaktera 2        6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.       Portfolio i prezentacija          9

    27.       Koncept art 2          6

    28.       Crtanje figure 2          5

    29.       Sociologija kulture          3

    30.       Završni rad          10