Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2012/2013. godina

Dokumenta

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na modul Proizvodno inženjerstvo (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom) ili modul Procesna tehnika i termotehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja).

 • Stečeno znanje i veštine student nakon završetka studija samostalno;
 • Primenjuje pri rešavanju odgovarajućih zadataka iz struke;
 • Samostalno koristi literaturu, standarde i tehničke propise koji se odnose na struku;
 • Nastoji da kritičkim prilazom vrši analize postojećih stanja i da po potrebi daje predloge za poboljšanje;
 • Pripremljen je da razvija komunikacione sposobnosti i ispoljava smisao za timski rad;
 • Poseduje sposobnost da nastavi studije;
 • Upućen je da ispoljava smisao poštovanja profesionalne etike;
 • Razumevanje i rešavanje konkretnih zadataka uz kritički osvrt na slične zadatke i rešenja, uz upotrebu literature i standarda, i informaciono-komunikacionih tehnologija i dr.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Mašinsko inženjerstvo student će moći da:

 • Izradi projektne i operativne tehnologije za izradu mašinskih delova;
 • Konstruiše alate i pribore za obradu rezanjem i deformisanjem i alata zalivenje plastike;
 • Programira CNC obradnih sistema;
 • Obavlja poslove proizvodne logistike;
 • Obavlja poslove kontrole proizvoda i sistema kvaliteta;
 • Obavlja poslove upravljanja zalihama;
 • Obavlja poslove planiranja proizvodnje;
 • Obavlja poslove održavanja kapaciteta i dr.
 • Izrađuje projekte montaže instalacija grejanja, ventilacije, gasnih instalacija i radova vezanih za kotlarnice i nadzor nad izvođenjem istih;
 • Vodi poslove montaže instalacija i ugradnje opreme u širokom spektru termoenergetskih i procesnih postrojenja kao i poslova koji se odnose na njihovu eksploataciju i održavanje;
 • Vodi poslove održavanje i regulisanje strujnih i toplotnih procesa u raznim granama industrije, i dr.

Kurikulum - Modul Proizvodno inženjerstvo

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika A I

8

2.

Fizika

8

3.

Statika

7

4.

Inženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijom

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Engleski jezik

7

6.

Matematika A II

8

7.

Mehanika

8

8.

Mašinski materijali

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Otpornost materijala A

7

10.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Mikroklima i radna okolina

6

12.

Mašinska obrada I

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

13.

Informatika

6

14.

Mašinski elementi

7

15.

Elektrotehnika sa elektronikom

7

16.

Projektovanje primenom računara

7

17.

Mašinska obrada II

7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Sistemi kontrole u proizvodnom inženjerstvu

6

19.

Alati i pribori

6

20.

Projektovanje tehnoloških procesa

6

21.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad

6

Sistem bezbednosti i preventivni inženjering

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmeta)

Ekološki menadžment

6

Industrijski menadžment

6

23.

Automatizacija proizvodnih procesa

6

24.

NU obradni sistemi

7

25.

Eksploatacije i održavanje tehničkih sredstava

6

26.

Stručna praksa

4

27.

Završni rad

7

Kurikulum - Modul Procesna tehnika i termotehnika

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika A I

8

2.

Fizika

8

3.

Statika

7

4.

Inženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijom

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Engleski jezik

7

6.

Matematika A II

8

7.

Mehanika

8

8.

Mašinski materijali

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Otpornost materijala A

7

10.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Mikroklima i radna okolina

6

12.

Mašinska obrada I

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

13.

Informatika

6

14.

Mašinski elementi

7

15.

Elektrotehnika sa elektronikom

7

16.

Projektovanje primenom računara

7

17.

Tehnička hidromehanika

7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Termodinamika i toplotni aparati

6

19.

Pumpe, kompresori i ventilatori

6

20.

Cevni vodovi

6

21.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Internet i elektronsko poslovanje

6

Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine

8

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmeta)

Unutrašnji transport

6

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

6

23.

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

6

24.

Grejanje,provetravanje i industrijska ventilacija

7

25.

Eksploatacije i održavanje tehničkih sredstava

6

26.

Stručna praksa

4

27.

Završni rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika A I                        8

     2.         Fizika                  8

     3.        Statika        7

     4.        Inženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijom          7  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Engleski jezik          7

     6.        Matematika A II         8

     7.        Mehanika         8

     8.        Mašinski materijali      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     9.        Otpornost materijala A          7

    10.      Osnove primene računara u inženjerstvu      6

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Mikroklima i radna okolina         6

12.      Mašinska obrada I        7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

  13.      Informatika       6

    14.      Mašinski elementi         7

    15.      Elektrotehnika sa elektronikom        7

    16.      Projektovanje primenom računara         7

    17.      Mašinska obrada II       7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Sistemi kontrole u proizvodnom inženjerstvu         6

    19.      Alati i pribori       6

    20.      Projektovanje tehnoloških procesa         6

   21.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad         6

                  Sistem bezbednosti i preventivni inženjering        7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)           

                  Ekološki menadžment      6    

                  Industrijski menadžment          6

    23.      Automatizacija proizvodnih procesa         6

    24.      NU obradni sistemi       7

    25.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

    26.      Stručna praksa         4

    27.       Završni rad          7

Kurikulum - Modul Procesna tehnika i termotehnika

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika A I                        8

     2.         Fizika                  8

     3.        Statika        7

     4.        Inženjersko crtanje sa nacrtnom geometrijom          7  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Engleski jezik          7

     6.        Matematika A II         8

     7.        Mehanika         8

     8.        Mašinski materijali      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     9.        Otpornost materijala A          7

    10.      Osnove primene računara u inženjerstvu      6

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Mikroklima i radna okolina         6

12.      Mašinska obrada I        7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

  13.      Informatika       6

    14.      Mašinski elementi         7

    15.      Elektrotehnika sa elektronikom        7

    16.      Projektovanje primenom računara         7

    17.      Tehnička hidromehanika         7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Termodinamika i toplotni aparati        6

    19.      Pumpe, kompresori i ventilatori      6

    20.      Cevni vodovi        6

   21.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

                  Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine         8

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)           

                  Unutrašnji transport     6    

                  Objekti i instalacije namenjeni za radne procese     6    

    23.      Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja        6

    24.      Grejanje,provetravanje i industrijska ventilacija        7

    25.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

    26.      Stručna praksa         4

    27.       Završni rad          7