Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

Oblast

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

Kurikulum - modul Projektovanje računarom

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Konstruktivna geometrija i grafika

8

2.

Matematika 1

8

3.

Mehanika 1

7

4.

Primena računara

6

5.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Mehanika 2

7

8.

Osnovi inženjerske tehnike

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Osnovi elektrotehnike i elektronike

6

Tehnička fizika

6

11.

Otpornost materijala

7

12.

Osnovi teorije pouzdanosti

6

13.

Osnovi hidraulike i pneumatike

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Automatizacija proizvodnje

9

15.

Inženjerska grafika

7

16.

Mašinski elementi

8

17.

Računari i programiranje

9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Objektno programiranje

8

Računarska grafika

8

19.

Automatsko upravljanje

7

20.

Modeliranje i simulacija sistema

6

21.

Obrada metala rezanjem

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

24.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Baze podataka

8

Kontrola kvaliteta

6

Preduzetništvo

6

Projektovanje pomoću računara

8

23.

Obrada metala deformacijom

4

23.

Organizacija rada

5

26.

Stručna praksa

2

27.

Završni rad

10

Kurikulum - modul Proizvodno mašinstvo

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Konstruktivna geometrija i grafika

8

2.

Matematika 1

8

3.

Mehanika 1

7

4.

Primena računara

6

5.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Mehanika 2

7

8.

Osnovi inženjerske tehnike

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Osnovi elektrotehnike i elektronike

6

Tehnička fizika

6

11.

Otpornost materijala

7

12.

Osnovi teorije pouzdanosti

6

13.

Osnovi hidraulike i pneumatike

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Automatizacija proizvodnje

9

15.

Inženjerska grafika

7

16.

Mašinski elementi

8

17.

Računari i programiranje

9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Alati i pribori

8

Računarska grafika

8

19.

Automatsko upravljanje

7

20.

Modeliranje i simulacija sistema

6

21.

Obrada metala rezanjem

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Kontrola kvaliteta

6

Preduzetništvo

6

Projektovanje pomoću računara

8

Projektovanje tehnoloških procesa

8

23.

Obrada metala deformacijom

4

23.

Organizacija rada

5

26.

Stručna praksa

2

27.

Završni rad

10

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Konstruktivna geometrija i grafika         8

     2.          Matematika 1                        8

     3.        Mehanika 1        7

     4.        Primena računara           6

     5.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Mehanika 2         7

     8.        Osnovi inženjerske tehnike          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

 10.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Osnovi elektrotehnike i elektronike         6

                  Tehnička fizika         6

    11.      Otpornost materijala        7

    12.      Osnovi teorije pouzdanosti       6

    13.      Osnovi hidraulike i pneumatike      8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Automatizacija proizvodnje     9

    15.      Inženjerska grafika        7

    16.      Mašinski elementi       8

    17.      Računari i programiranje       9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Objektno programiranje         8

                  Računarska grafika         8

    19.      Automatsko upravljanje         7

    20.      Modeliranje i simulacija sistema        6

    21.      Obrada metala rezanjem       4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

 22.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Baze podataka         8

                  Kontrola kvaliteta         8

                  Preduzetništvo         6

                  Projektovanje pomoću računara         8

    23.      Obrada metala deformacijom        4

    24.      Organizacija rada        5

    26.      Stručna praksa          2

    27.       Završni rad          10

Kurikulum - modul Proizvodno mašinstvo

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Konstruktivna geometrija i grafika         8

     2.          Matematika 1                        8

     3.        Mehanika 1        7

     4.        Primena računara           6

     5.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Mehanika 2         7

     8.        Osnovi inženjerske tehnike          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

 10.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Osnovi elektrotehnike i elektronike         6

                  Tehnička fizika         6

    11.      Otpornost materijala        7

    12.      Osnovi teorije pouzdanosti      6

    13.      Osnovi hidraulike i pneumatike     8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Automatizacija proizvodnje      9

    15.      Inženjerska grafika        7

    16.      Mašinski elementi      8

    17.      Računari i programiranje       9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Alati i pribori         8

                  Računarska grafika         8

    19.      Automatsko upravljanje      7

    20.      Modeliranje i simulacija sistema     6

    21.      Obrada metala rezanjem    4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

 22.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Operativni sistemi         7

                  Relejna zaštita         7

                  Automatizacija proizvodnje         7

                  Internet programiranje         7

    23.      Obrada metala deformacijom        4

    24.      Organizacija rada        5

    25.      Stručna praksa      2

    26.      Završni rad       10