Modni dizajn proizvoda od kože

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1994/1995. godina

Dokumenta

Studijski program Modni dizajn proizvoda od kože obrazuje modne dizajnere u oblastima kožne konfekcije, obuće, galanterije i modnih detalja, koji će moći da odgovore potrebama tržišta i zahtevima savremene modne industrije. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i partnerstva.

Neprekidan i intenzivan proces modernizacije i uvođenje digitalnih tehnologija u procese dizajniranja i proizvodnje uslovljava i osavremenjavanje studijskog programa. Nastavni program,  osmišljen je tako da kod studenta razvije likovno-grafičke i stručno-specifične kompetencije u oblasti primenjene umetnosti. Sadržaji predavanja i vežbi na umetničkim predmeta kod studenata razvijaju crtačke sposobnosti, ali i omogućavaju sticanje veština i znanja neophodnih za izradu prototipa proizvoda i prateće tehničke dokumentacije u procesu dizajniranja proizvoda od kože. Zahvaljujući takvoj praksi, studijski program Modni dizajn proizvoda od kože, uspešno neguje i osposobljava stručnjake koji se bave modnim dizajnom, kako u stručnim timovima u privrednim preduzećima tako i u samostalnom stvaralaštvu

 

 • Povezivanje teorijskih i praktičnih znanja;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja;
 • Sposobnost praćenja inovacija i savremenih trendova;
 • Sposobnost samostalnog i rada u timu;
 • Kreativnost;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Sposobnost nastavka studiranja;
 • Sposobnost komunikacije sa okruženjem;
 • Dizajniranje i konstruisanje obuće, kožne konfekcije, galanterije i modnih detalja u skladu sa estetskim, ergonomskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima;
 • Poznavanje standarda u oblasti proizvoda od kože;
 • Sposobnost pripreme kolekcije i učestvovanje u organizaciji modne revije;
 • Primenjivanje specifičnih softverskih paketa;
 • Sposobnost prepoznavanja materijala za proizvode od kože.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Modni dizajn proizvoda od kože, student će moći da:

 • Primenjuje teorijska i praktična znanja u procesu dizajniranja proizvoda od kože;
 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Radi samostalno i u stručnim timovima;
 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Vrednuje svoj i rad drugih;
 • Dizajnira kožnu konfekciju, obuću, galanteriju i modne detalje, polazeći od estetskih, ergonomskih i funkcionalnih zahteva;
 • Konstruiše idejno rešenje proizvoda od kože;
 • Modeluje proizvode od kože u skladu sa idejnim rešenjem;
 • Izradi prototip proizvoda od kože;
 • Prati savremene modne trendove i zahteve tržišta;
 • Dizajnira kolekciju;
 • Koristi specijalizovane softverske pakete za dizajniranje, razvoj konstrukcije i modelovanje obuće, kožne konfekcije i galanterije;
 • Izabere materijal određenih karakteristika za dobijanje odgovarajućih proizvoda od kože;
 • Definiše metode i tehnike u dizajnerskom procesu za izradu i finalizaciju gotovog modnog predmeta;
 • Prilagodi kreirani modni proizvod od kože prema tehničko-tehnološkim mogućnostima;
 • Utvrdi cenu gotovog proizvoda od kože;
 • Primenjuje standarde u oblasti kvaliteta proizvoda od kože.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Osnovi dizajniranja 1

8

3.

Razvoj proizvoda

7

4.

Crtanje 1

7

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Istorija umetnosti 1

4

7.

Osnovi dizajniranja 2

8

8.

Uvod u modni dzajn

6

9.

Crtanje 2

7

10.

Engleski jezik 2

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Slikanje

7

12.

Istorija umetnosti 2

4

13.

Dizajniranje obuće 1

7

14.

Materijali

5

15

CAD

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Dizajniranje kožne konfekcije 2

8

17.

Dizajniranje kožne galanterije

7

18.

Dizajniranje obuće 2

7

19.

Računarsko modelovanje

6

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Dizajniranje kožne konfekcije 2

8

22.

Modna ilustracija

7

23.

Tehnologija proizvoda od kože

7

24.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

5

Menadžment kvalitetom

5

Osnovi poslovanja

5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Psihologija

3

26.

Modni detalji

6

27.

Priprema završnog rada

8

28.

Sociologija mode

4

29.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.         Tehničko crtanje               7

     2.         Osnovi dizajniranja  1             8

     3.         Razvoj proizvoda           7

     4.        Crtanje 1           7

     5.         Engleski jezik 1               3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Istorija umetnosti 1                          4

     7.         Osnovi dizajniranje 2           8

     8.        Uvod u modni dizajn                          6

     9.        Crtanje 2                    7

     10.        Engleski jezik 2                     3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Slikanje        7

    12.       Istorija umetnosti 2          8

    13.       Dizajniranje obuće 1                    7

    14.           Materijali          5

    15.         CAD                              6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Dizajniranje kožne konfekcije 1         8

    17.       Dizajniranje kožne galanterije          7

    18       Dizajniranje obuće 2          7

    19.       Računarsko modelovanje         6

    20.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.       Dizajniranje kožne konfekcije 2          8

    22.       Modna ilustracija          7

    23.       Tehnologija proizvoda od kože          7

    24.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                Zaštita životne sredine              5

                Menadžment kvalitetom              5

                Osnovi poslovanja              5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.       Psihologija         3

    26.       Modni detalji         6

   27.       Priprema završnog rada             8

   28.     Sociologija mode          4

    29.       Završni rad              12