Prehrambena tehnologija i nutricionizam

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2015/2016. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program osnovnih strukovnih studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam omogućava studentima sticanje potrebnih znanja  iz stručnih oblasti proizvodnje hrane, upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane, planiranja i organizovanja ishrane svih kategorija stanovništva primenom savremenih, racionalnih metoda i modela, značaju nutritivnih standarda u cilju očuvanja zdravlja populacije, sticanje znanja i veština u primeni nutricinističkih principa pravilne ishrane, sagledavanje važnosti funkcionalne hrane kao i primene alternativnih načina ishrane.

Studije prehrambene tehnologije su usmerene na saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Studijski program Prehrambena tehnologija i nutricionizam nudi dva izborna područja – modula:

 • Prehrambena tehnologija,
 • Nutricionizam.

U okviru oba modula student ima mogućnost izbora predmeta u okviru nekoliko izbornih blokova. Izborom modula, predmeta i teme završnog rada studenti prilagođavaju stečena znanja svojim interesovanjima, zahtevima radnih mesta u kojima bi želeli da rade i shodno potrebama tržišta rada.

 • Samostalno organizuju procese proizvodnje u prehrambenim pogonima tehnologije mesa, mleka,vode, voća i povrća, šećera i konditorskih proizvoda, žita, brašna i pekarskih proizvoda, vina i alkoholnih pića;
 • Organizuju i prate proizvodnju novih proizvoda zdravstveno bezbedne hrane;
 • Stiču sposobnost projektovanja postojećih i novih prehrambenih proizvoda koji su u skladu sa nutricionističkim principima ishrane;
 • Sposobnost da samostalno i/ili u okviru stručnog tima planiraju i organizuju ishranu svih kategorija stanovništva, zavisno od nutritivnih potreba, zdrastvenog stanja i životne dobi u cilju očuvanja i unapređenja zdravljau populacije (predškolske ustanove, škole, studentski domovi, gerontološki centri, turistički i sportsko-rekreativni centri);
 • Primenjuju znanja iz oblasti kontrole i bezbednosti hrane putem sistema kontrole i menadžmenta kvaliteta u procesima upravljanja rizikom u oblasti proizvodnje, prerade i plasmana hrane;
 • Stiču sposobnost za sveobuhvatno sagledavanje problema vezanih za ishranu u cilju obrazovanja stručnih kadrova sposobnih da osim vrednovanja nutritivne vrednosti namirnica sagledaju i njihove moguće neželjene toksikološke efekte;
 • Sposobnost primene kvalitetne i ekološki bezbedne ambalaže za proizvode prehrambene industrije;
 • Od ostalih kompetencija, stručnjaci iz oblasti prehrambene tehnologije i nutricionizma, biće osposobljeni za obavljanje određenih poslova inspekcijskih službi kontrole kvaliteta hrane, kao i mogućnost rada u obrazovnim ustanovama na poslovima stručne prakse i predmetima vezanim za prehrambenu tehnologiju i nutricionizam;
 • Da životnu sredinu sagledavaju kao nemerljivu kategoriju ostavljenu u nasleđe za buduće generacije, da je čuvaju i unapređuju, i ujedno da prate te promene, predlažu i primenjuju rešenja koja su bitna za poboljšanje očuvalja kvaliteta životne sredine;
 • Učestvovanje u radu stručnih organa, predlaganje mera, rešenja i metoda;
 • Učestvovanje na stručnim skupovima i kongresima;
 • Završetkom osnovnih strukovnih studija studijskog programa Prehrambena tehnologija i nutricionizam stiču sposobnosti koje predstavljaju preduslov za viši nivo studija (master strukovnih studija).

Nakon završetka studijskog programa Prehrambena tehnologija i nutricionizam očekuje se da student može da:

 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Poseduju stručna znanja koja se odnose na rešavanje realnih praktičnih problema iz oblasti prehrambene tehnologije i nutricionizma;
 • Poznaju i prate i primenjuju zakonsku regulativu u oblasti prehrambene tehnologije i nutricionizma;
 • Poseduje stručna znanja koja se odnose na procenu kvaliteta proizvodnje zdrastveno bezbedne hrane;
 • Da poseduju stručnost za rad u pogonima prehrambene industrije, inspekcijskim službama, laboratorijama iz oblasti proizvodnje i kontrole hrane, kao i u ustanovama kojima je zadatak planiranjei organizacija ishrane svih kategorija stanovništva, zavisno od nutritivnih potreba, zdrastvenog stanja i životne dobi u  cilju očuvanja i unapređenja zdravlja populacije (predškolske ustanove, škole, studentski domovi, gerontološki centri, turistički i sportsko-rekreativni centri).

Kurikulum - modul Prehrambena tehnologija

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Hemija

9

2.

Matematika

6

3.

Biologija 1

9

4.

Primena računara

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Sociologija i poslovne komunikacije​

3

6.

Biohemija

9

7.

Osnovi inženjerske tehnike

6

8.

Fiziologija sa anatomijom

9

9.

Instrumentalne metode analiza

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Lekovito i začinsko bilje

5

11.

Prehrambeni aditivi

7

12.

Mikrobiologija sa mikrobiologijom hrane

9

13.

Tehnološke operacije

9

14.

Automatsko upravljanje

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Organska poljoprivreda

6

16.

Nauka o hrani

8

17.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnologija mesa

9

Tehnologija vina i jakih alkoholnih pića

9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Ishrana i dijetetika

5

19.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Tehnologija voća i povrća

9

Tehnologija brašna sa pekarstvom

9

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Tehnologija šećera i konditorskih proizvoda

9

Tehnologija mleka

9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

21.

Senzorna analiza hrane

4

22.

Zaštita i kvalitet voda

5

23.

Organizacija rada

5

24.

Ambalaža i pakovanje hrane

6

25.

Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane

6

26.

Praksa

2

27.

Završni rad

9

Kurikulum - modul Nutricionizam

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Hemija

9

2.

Matematika

6

3.

Biologija 1

9

4.

Primena računara

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Sociologija i poslovne komunikacije​

3

6.

Biohemija

9

7.

Osnovi inženjerske tehnike

6

8.

Fiziologija sa anatomijom

9

9.

Instrumentalne metode analiza

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Lekovito i začinsko bilje

5

11.

Prehrambeni aditivi

7

12.

Mikrobiologija sa mikrobiologijom hrane

9

13.

Tehnološke operacije

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Organska poljoprivreda

6

15.

Nauka o hrani

8

16.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Sanitacija i higijena

9

Zaštita agroekosistema

9

17.

Obrada namirnica

7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Ishrana i dijetetika

5

19.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Marketing ishrane

9

Makrobiotika

9

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Planiranje i organizacija ishrane

9

Imunologija za nutricioniste

9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

21.

Senzorna analiza hrane

4

22.

Zaštita i kvalitet voda

5

23.

Organizacija rada

5

24.

Ambalaža i pakovanje hrane

6

25.

Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane

6

26.

Praksa

2

27.

Završni rad

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Hemija                   9

     2.          Matematika                         6

     3.        Biologija 1         9

     4.        Primena računara           3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Sociologija i poslovne komunikacije                3

     6.        Biohemija                           9

     7.        Osnovi inženjerske tehnike          6

     8.        Fiziologija  sa anatomijom           9

     9.      Instrumentalne metode analiza          6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Lekovito i začinsko bilje      5

    11.      Prehrambeni aditivi         7

    12.      Mikrobiologija sa mikrobiologijom hrane       9

    13.      Tehnološke operacije      9

    14.      Automatsko upravljanje       7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Organska poljoprivreda        6

    16.      Nauka o hrani        8

 17.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija mesa         9

                  Tehnologija vina i jakih alkoholnih pića         9

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Ishrana i dijetetika         5

 19.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija voća i povrća         9

                  Tehnologija brašna sa pekarstvom         9

 20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija šećera i konditorskih proizvoda         9

                  Tehnologija mleka         9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    21.      Senzorna analiza hrane        4

    22.      Zaštita i kvalitet voda       5

    23.      Organizacija rada        5

    24.      Ambalaža i pakovanje hrane          6

    25.      Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane         6

    26.       Praksa          2

    27.       Završni rad          9

Kurikulum - modul Nutricionizam

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Hemija                   9

     2.          Matematika                         6

     3.        Biologija 1         9

     4.        Primena računara           3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Sociologija i poslovne komunikacije                       3

     6.        Biohemija                 9

     7.        Osnovi inženjerske tehnike               6

     8.        Fiziologija  sa anatomijom            9

     9.        Instrumentalne metode analiza             6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     10.        Lekovito i začinsko bilje            5

     11.        Prehrambeni aditivi            7

     12.        Mikrobiologija sa mikrobiologijom hrane          9

    13.      Tehnološke operacije      9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Organska poljoprivreda        6

    15.      Nauka o hrani        8

 16.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Sanitacija i higijena         9

                  Zaštita agroekosistema        9

    17.      Obrada namirnica        7

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Ishrana i dijetetika        5

 19.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Marketing ishrane         9

                  Makrobiotika         9

 20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Planiranje i organizacija ishrane         9

                  Imunologija za nutricioniste         9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    21.      Senzorna analiza hrane        4

    22.      Zaštita i kvalitet voda       5

    23.      Organizacija rada        5

    24.      Ambalaža i pakovanje hrane          6

    25.      Kontrola kvaliteta i bezbednost hrane         6

    26.       Praksa          2

    27.       Završni rad          9