Reciklažne tehnologije

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2012/2013. godina

Dokumenta

Svrha studijskog programa je obrazovanje strukovnog inženjera tehnologije za reciklažu materijala u skladu sa prepoznatim potrebama društva. Zasnovan je na savremenom kurikulumu, odnosno savremenim nastavnim planovima predmeta koji prate trendove i tokove na polju reciklažnih tehnologija reciklaže materijala i upravljanja otpadom. Studijski program omogućava pristupačno, savremeno i kvalitetno visoko obrazovanje koje će ispuniti očekivanja studenata i potrebe poslodavaca. Njegovom realizacijom školuju se strukovni inženjeri za rad u oblasti reciklaže kao delu integrisanog sistema upravljanja otpadom.

Studijski program je usmeren ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju razumevanje i povezivanje sadržaja i strukture procesa reciklaže i uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže. Usmeren je na permanentnu saradnju sa preduzećima za reciklažu materijala, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

 • Sposobnost povezivanja teorijskih i praktičnih znanja;
 • Sposobnost samostalnog rada i rada u timu;
 • Sposobnost korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • Sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku;
 • Sposobnost komunikacije sa okruženjem;
 • Sposobnost korišćenja stručne literature;
 • Osposobljenost za nastavak studiranja.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Reciklažne tehnologije student će moći da:

 • Definiše značaj i mesto reciklaže u integrisanom sistemu upravljanja otpadom;
 • Koristi pravila logistike u prikupljanju, transportu, skladištenju i separaciji sekundarnih sirovina za reciklažu;
 • Prepozna vrstu i svojstva materijala iz otpadnog toka;
 • Sprovodi procese sortiranja sekundardnih sirovina;
 • Tumači tehničku dokumentaciju uređaja i opreme za reciklažu;
 • Identifikuje vrstu i mesto uređaja u tehnološkom procesu reciklaže materijala;
 • Primenjuje metode ispitivanja materijala;
 • Sprovodi tehnološki proces reciklaže materijala;
 • Primenjuje stečena znanja u cilju obezbeđivanja produktivnosti i ekonomičnosti tehnološkog procesa reciklaže;
 • Primeni stečena znanja za rešavanje praktičnih problema u oblasti reciklažnih tehnologija;
 • Pretražuje i koristi stručnu literaturu;
 • Primeni softverske aplikacije iz paketa MЅ Office;
 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Vodi komunikaciju u verbalnom i pisanom obliku sa profesionalnim i društvenim okruženjem;
 • Sprovodi zakonsku regulativu u procesu reciklaže u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

7

2.

Primena računara

7

3.

Upravljanje reciklabilnim otpadom

8

4.

Osnovi poslovanja

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Hemija

8

6.

Održivi razvoj i životna sredina

7

7.

Fizika

6

8.

Materijali

7

9.

Uvod u reciklažu

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Inženjerske komunikacije 1

5

11.

Fizičkohemijski procesi u reciklaži

7

12.

Operacije i uređaji u reciklaži

7

13.

Ekološki menadžment

5

14.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Engleski jezik 1

4

Organizaciono ponašanje

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Inženjerske komunikacije 2

6

16.

Reciklaža polimernih materijala i papira

6

17.

Upravljanje opasnim i radioaktivnim otpadom

7

18.

Engleski jezik 2

5

19.

Pravo životne sredine

5

20 .

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Karakterizacija reciklabilnih materijala

6

22.

Reciklaža metalnog i staklenog otpada

5

23.

Reciklaža otpada iz posebnih tokova

6

24./25.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Monitoring zagađenosti životne sredine

5

Procesna merna tehnika

5

Ocenjivanje životnog ciklusa

5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Praktikum reciklažnih tehnologija

6

27.

Logistika otpadnih materijala

5

28./29.

Izborni blok 3 (student bira 2 predmeta)

Bezbednost i zdravlje na radu

5

Obnovljivi izvori energije

5

Energetsko iskorišćenje otpadnih materijala

5

30.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          7

     2.         Primena računara                    7

     3.        Upravljanje reciklabilnim otpadom         8

     4.        Osnovi poslovanja            5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Hemija               8

     6.        Održivi razvoj i životna sredina                           7

     7.         Fizika           6

     8.       Materijali                          7

     9.        Uvod u reciklažu                    5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.       Inženjerske komunikacije 1          5

    11.      Fizičkohemijski procesi u reciklaži          7

    12.      Operacije i uređaji u reciklaži        7

    13.      Ekološki menadžment         5

    14.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Engleski jezik  1          4

                Organizaciono ponašanje          4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Inženjerske komunikacije 2          6

    16.      Reciklaža polimernih materijala i papira         6

    17.      Upravljanje opasnim i radioaktivnim otpadom          7

    18.      Engleski jezik 2         5

    19.        Pravo životne sredine         5

    20.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Karakterizacija reciklabilnih materijala          6

    22.      Reciklaža metalnog i staklenog otpada          5

    23.      Reciklaža otpada iz posebnih tokova          6

    24./25.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Monitoring zagađenosti životne sredine         5

                  Procesna merna tehnika          5

                  Ocenjivanje životnog ciklusa          5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.      Praktikum reciklažnih tehnologija          6

    27.      Logistika otpadnih materijala          5

    28./29.       Izborni blok 3 (student bira 2 predmeta)

                  Bezbednost i zdravlje na radu          5

                  Obnovljivi izvori energije          5

                  Energetsko iskorišćenje otpadnih materijala          5

    30.       Završni rad          12