Sticky Background

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata sa potrebnim znanjima, sposobnostima i veštinama za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u ovoj oblasti. Savladavanjem gradiva student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Studijski program je savremeno koncipiran, što omogućava školovanje stručnjaka sa društveno opravdanim i korisnim kompetencijama.

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Osnovne strukovne studije; Studije prvog stepena

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Kurikulum

PRVA GODINA – 1. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Matematika

6

Osnovi ekologije

8

Osnovi mašinstva

7

Osnovi poslovanja

4

Primena računara

6

PRVA GODINA – 2. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Hemija životne sredine

7

Tehnološke operacije

6

Pravo životne sredine

4

Poslovne komunikacije

3

Energetika i životna sredina

6

Engleski jezik 2

3

DRUGA GODINA – 3. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Zagađenje i zaštita vazduha

6

Ekološki menadžment

6

Zagađenje i zaštita zemljišta

6

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Osnove kvaliteta

6

Procena rizika na radu

6

Zaštita od buke u životnoj sredini

5

DRUGA GODINA – 4. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Instrumentalne metode analiza

5

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

5

Stručna praksa

3

Održivi razvoj i životna sredina

6

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Zaštita od zračenja

6

Upravljanje industrijskim otpadom

6

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Kontrola kvaliteta

6

Polimeri i biomaterijali

6

TREĆA GODINA – 5. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Preduzetništvo

4

Cirkularna ekonomija

3

Zagađenje i zaštita voda

7

Reciklažni procesi

7

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Opasne i štetne materije

6

Ekološki rizici

6

TREĆA GODINA – 6. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Ekotoksikologija

6

Monitoring zagađenosti životne sredine

4

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

Procena uticaja na životnu sredinu

4

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

Završni rad – izrada i odbrana

7