Zaštita životne sredine

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2012/2013. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Zaštita životne sredine izvodi se sa ciljem osposobljavanja studenata za primenu znanja i veština koje su potrebne za uključivanje u radni proces. Stručnjaci iz ove oblasti temeljno poznaju ekološku problematiku i sposobni su da na naučnoj i etičkoj osnovi, samostalno ili timski, sakupljaju, klasifikuju i na standardan način izlažu, predlažu i realizuju optimalne metode i postupke rešenja osnovnih problema u oblasti zagađenja zemljišta, vazduha i vode, čime doprinose zaštiti sveukupnog živog sveta, a posebno ljudi.

Studije zaštite životne sredine oblikuju kadrove koji će biti osposobljeni da rade sa uspehom kao inženjeri za zaštitu životne sredine u svim preduzećima koje imaju za delatnost rudarstvo, proizvodnju metala i nemetala, proizvodnju električne energije, proizvodnju papira, drvoprerađivačku industriju, hemijsku i petrohemijsku industriju, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, prehrambenu industriju. Osim toga mogu se zaposliti u agencijama za projektovanje i zaštitu životne sredine, u uredima za kontrolu kvaliteta životne sredine kao inspektori na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou.

 • Temeljno poznavanje ekoloških disciplina što stiče kroz naučno-stručne predmete;
 • Kompetentno vrši matematičku i statističku obadu podataka i koristi ih za predlaganje optimalnih rešenja;
 • Prati i primenjuje novine u oblasti zaštite životne sredine i povezuje znanja iz različitih oblasti;
 • Koristi informacione i komunikacione tehnologije za razmenu podataka i stručno usavršavanje i nastavak školovanja;
 • Rešava probleme narušavanja i zagađenja zemljišta, vazduha i vode primenom savremenih tehnoloških metoda i postupaka;
 • Kompetentno učestvuje u zaštiti i unapređenju biodiverziteta i izradi projekata;
 • Stečena znanja primenjuje u tretmanu otpadnih voda i rekultivaciji oštećenih zemljišta;
 • Posebno kontroliše i štiti kvalitet vode za piće;
 • Sposoban je da prati, uči i primenjuje nove tehnologije u prehrambenoj industriji;
 • Poznaje zakon o zaštiti životne sredine, prateće propise i međunarodne konvencije;
 • Prati stručnu literaturu i sposoban je da na odgovarajući način napiše i prezentuje rezultate.

Ishod učenja osnovnih strukovnih studija Zaštite životne sredine, jeste stručnjak koji je stekao teoretska i praktična znanja u oblasti zaštite životne sredine koja mu omogućuju da se neposredno uključi u rešavanju praktičnih problema, koji nisu ni mali ni bez dalekosežnih posledica po ukupan živi svet, a posebno po čoveka. Korišćenjem informacionih tehnologija, literaturom, praktičnim iskustvima drugih stručnjaka, usavršava se kroz samoobrazovanje ili nastavkom školovanja na specijalističkim ili master strukovnim studijama.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Hemija

9

3.

Biologija 1

9

4.

Primena računara

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Fizika životne sredine

6

6.

Meteorologija sa klimatologijom

6

7.

Biologija 2

9

8.

Sociologija i poslovne komunikacije

3

9.

Osnovi zaštite životne sredine

9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Fizika, hemija i zaštita zemljišta

6

11.

Ekologija biljaka

6

12.

Zaštita biodiverziteta

6

13.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Fitoremedijacija

9

Fiziologija biljaka

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Procesi u životnoj sredini i upravljanje

6

15.

Mikrobiologija

6

16.

Ekologija životinja

6

17.

Zaštita agroekosistema

9

18.

Urbana ekologija i pejzažna arhitektura

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

19.

Zagađenje i zaštita vazduha

6

20.

Tehnologija zaštite životne sredine

5

21.

Procena uticaja na životnu sredinu

6

22.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Melioracije i rekultivacija

9

Osnovi geologije

9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Zakonska regulativa

6

24.

Tretman otpada i reciklaža

9

25.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Organska poljoprivreda

6

Ekologija kopnenih voda

6

26.

Stručna praksa

1

27.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                         6

     2.        Hemija                   9

     3.        Biologija 1         9

     4.        Primena računara           3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Fizika životne sredine                6

     6.        Meteorologija sa klimatologijom                           6

     7.        Biologija 2           9

     8.        Sociologija i poslovne komunikacije                       3

     9.      Osnovi zaštite životne sredine                     9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Fizika, hemija i zaštita zemljišta       6

    11.      Ekologija biljaka         6

    12.      Zaštita biodiverziteta        6

    13.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Fitoremedijacija         9

                Fiziologija biljaka         9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Procesi u životnoj sredini i upravljanje        6

    15.      Mikrobiologija         6

    16.      Ekologija životinja         6

    17.      Zaštita agroekosistema        9

    18.      Urbana ekologija i pejzažna arhitektura         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    19.        Zagađenje i zaštita vazduha         6

    20.      Tehnologija zaštite životne sredine         5

    21.      Procena uticaja na životnu sredinu        6

    22.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Melioracije i rekultivacija         9

                  Osnovi geologije          9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.      Zakonska regulativa        6

    24.      Tretman otpada i reciklaža          9

 25.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Organska poljoprivreda          6

                  Ekologija kopnenih voda          6

    26.       Stručna praksa          1

    28.       Završni rad          12