РУКОВОДСТВО

др Марина Стаменовић

Председник Академије

Професор струковних студија
mstamenovic@politehnika.edu.rs

др Доминик Бркић

Помоћник председника Академије за наставу

Виши предавач
dbrkic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Помоћник председника Академије за квалитет и акредитацију

Професор струковних студија
anastasic@politehnika.edu.rs

др Предраг Дробњак

Помоћник председника Академије за сарадњу са привредом

Професор струковних студија
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs

др Горан Зајић

Помоћник председника Академије за финансијско пословање и развој

Професор струковних студија
gzajic@politehnika.edu.rs

др Предраг Максић

Руководилац Одсека Београдска политехника

Професор струковних студија
pmaksic@politehnika.edu.rs

др Милан Милутиновић

Руководилац Одсека за саобраћај, машинство
и инжењерство заштите и
Одсека Компјутерско-машинско инжењерство

Професор струковних студија
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs