Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Specijalista strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Jedna godina; Dva semestara

Ukupan broj ESPB bodova

60 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2010/2011. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Mašinsko inženjerstvo (sa dva modula: CNC tehnologije i sistemi i Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici) na nivou specijalističkih strukovnih studija popunjava segment u obrazovnom sistemu koji se odnosi na obrazovanje specijalista strukovnih inženjera i zadovoljenja potreba privrede i društva za tehnički obrazovanim kadrovima u odgovarajućim područjima rada. Studijski program obezbeđuje studentu dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim da na nivou specijaliste strukovnog inženjera rešava zadatke iz sledećih domena, zavisno od izbornog modula.

  • Stečeno znanje i veštine nakon završetka studija, student je u stanju da iskazuje kroz produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim stručnim oblastima specijalizacije, koje se zasnivaju na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama;
  • Stečeno znanje je u stanju da primeni produbljeno i da ispolji razumevanje i veštine pri rešavanju problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u odnosu na oblast studija;
  • Stečeno znanje i veštine je u stanju da primeni u timskom radu pri rešavanju složenih problema iz struke;
  • U stanju je da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmisleni način prenosi svoje zaključke, saznanja i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti;
  • Osposobljenost za poslove: projektovanja proizvoda primenom računara; projektovanja CNC tehnologija, specijalnih alata i pribora; programiranja CNC sistema; upravljanja proizvodnjom; optimizacije proizvodnih procesa; unapređenja kvaliteta i dr. (za modul CNC  tehnologije i sistemi);
  • Osposobljenost za poslove: montaže opreme i instalacija u oblasti termotehnike, procesne tehnike i gasne tehnike; održavanja postrojenja i opreme u širokom spektru termotehničkih instalacija i procesnih postrojenja; montaže i održavanja merno regulacione opreme; izrade pratećih projekata za izvođenje radova na montaži instalacija i opreme, i dr. (za modul Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici).

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Mašinsko inženjerstvo student će moći da:

  • Za izborni modul CNC tehnologije i sistemi: sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz projektovanja CNC tehnologija primenom savremenih programskih paketa, projektovanje alata i pribora sa posebnim osvrtom na njihovo 3D modeliranje i izradu; primena teorije i simulacije procesa obrade rezanjem za konkretne zahvate; izbor optimalnih režima rezanja; transfer tehnologija, kontrola kvaliteta proizvoda i sl.;
  • Za izborni modul Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici: poslovi montaže termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja i opreme kao i poslovi koji se odnose na održavanje i eksploataciju istih; poslovi montaže gasnih instalacija i opreme, ugradnje opreme za regulisanje strujnih i toplotnih procesa i njeno  ispitivanje i održavanje; saradnja pri izradi projekata sa ovlašćenim projektantima,  samostalna izrada projekata za montažu i sl.

Kurikulum - Modul CNC tehnologije i sistemi

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehnički propisi i standardi

7

2.

Teorija i simulacija procesa obrade

6

3.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Integralni transport

6

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

6

4.

Tehnologije i programiranje CNC sistema

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Osnove tehnike merenja

7

6.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

7.

Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme

6

8.

Stručna praksa

3

9.

Specijalistički rad

12

Kurikulum - Modul Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehnički propisi i standardi

7

2.

Gasne instalacije i oprema

6

3.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Integralni transport

6

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

6

4.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Osnove tehnike merenja

7

6.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

7.

Regulisanje procesa

6

8.

Stručna praksa

3

9.

Specijalistički rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehnički propisi i standardi           7

     2.        Teorija i simulacija procesa obrade         8

    3.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Integralni transport         6

                  Upravljanje u zaštiti i spasavanju         6

     4.        Tehnologije i programiranje CNC sistema          6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Osnove tehnike merenja           7

     6.      3D modeliranje u inženjerstvu            7

     7.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme    6

     8.        Stručna praksa    3

     9.        Specijalistički rad      12

Kurikulum - Modul Postrojenja i oprema u termotehnici i procesnoj tehnici

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehnički propisi i standardi           7

     2.          Gasne instalacije i oprema     8

    3.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Integralni transport         6

                  Upravljanje u zaštiti i spasavanju         6

     4.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja         6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Osnove tehnike merenja           7

     6.      3D modeliranje u inženjerstvu            7

     7.        Regulisanje procesa   6

     8.        Stručna praksa    3

     9.        Specijalistički rad      12