СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Чланови Студентског парламента:

  • Марко Радић, председник
  • Ивана Грчић
  • Никола Стојковић
  • Стефан Стојковић
  • Јован Глоговац
  • Ивана Гујаничић
  • Данијела Мрђа
  • Стефан Младеновић
  • Милица Стаменковић
  • Марија Рогановић
  • Немања Савковић
  • Влада Микшић
  • Јована Јовановић
  • Павле Божић