STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Izbori za predsednika Studentskog parlamenta Akademije i članove Studentskog parlamenta Akademije sprovode se u aprilu, jednom u dve godine. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. 

Članovi Studentskog parlamenta:

  • Marko Radić, predsednik
  • Ivana Grčić
  • Nikola Stojković
  • Stefan Stojković
  • Jovan Glogovac
  • Ivana Gujaničić
  • Danijela Mrđa
  • Stefan Mladenović
  • Milica Stamenković
  • Marija Roganović
  • Nemanja Savković
  • Vlada Mikšić
  • Jovana Jovanović
  • Pavle Božić