VIZIJA I MISIJA

VIZIJA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – vodeća strukovna visokoškolska ustanova u Republici Srbiji zasnovana na principima obezbeđenja kvaliteta, prepoznata i pozicionirana u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru kao i profesionalnom okruženju, u kojoj studenti stiču međunarodno priznate i konkurentne kompetencije u skladu sa aktuelnim i dugoročnim potrebama društva i razvoja Republike Srbije.

MISIJA

Kroz akreditovane osnovne, specijalističke i master strukovne studijske programe, različite oblike celoživotnog učenja, stručni, naučno-istraživački i umetnički rad u specifičnim, tehničko-tehnološkim i umetničkim oblastima, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd pruža studentima savremena znanja, veštine i kompetencije, koje im omogućavaju da pronađu svoje mesto na tržištu rada, doprinesu razvoju društva i budu konkurentni u profesionalnom okruženju, na domaćem i međunarodnom prostoru. Oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju u visokom strukovnom obrazovanju i sarađujući sa domaćim i inostranim visokoobrazovnim ustanovama, kao i privrednim i ostalim subjektima, Akademija neprekidno unapređuje obrazovni proces i usklađuje kompetencije svojih diplomiranih studenata sa potrebama i očekivanjima poslodavaca, šire društvene zajednice i strateškim tendencijama razvoja Republike Srbije. Razvojem međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti, kroz strateške i druge projekte, studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, Akademija konstantno unapređuje znanja, veštine i kompetencije studenata i zaposlenih. Učešćem u realizaciji stručnih, naučno-istraživačkih i umetničkih, komercijalnih i nekomercijalnih projekata, Akademija motiviše studente i zaposlene da stečena znanja i veštine primenjuju i razvijaju u praksi i time doprinose ostvarivanju ciljeva Akademije i svojih ličnih ciljeva. Društveno odgovorno ponašanje zaposlenih i studenata, kao i poštovanje kodeksa profesionalne etike i akademskog integriteta, temelj su delovanja, ugleda i prosperiteta Akademije.