Катедра за биотехнологије

Катедра за биотехнологије је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у истим или сродним ужим научним биотехнолошким областима. Катедра координира извођење два студијска програма на основним струковним студијама: Заштита биља и Прехрамбена технологија

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Контакт: vladan.djulakovic@vts-pozarevac.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: milivoje.milovanovic@vts-pozarevac.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: visnja.sikimic@vts-pozarevac.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Контакт: slavica.cabrilo@vts-pozarevac.edu.rs