Sticky Background

Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије које су бирани у звања у пољу инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. Катедра за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама: Заштита животне средине, Безбедност и здравље на раду, Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита од пожара и спасавање и на мастер струковним студијама Инжењерство заштите, Заштита животне средине и одрживи развој, Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара и Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Ивана Матић Бујагић

шеф Катедре

виши предавач

др Даниела Ристић

секретар Катедре

професор струковних студија

др Светозар Софијанић

секретар Катедре

професор струковних студија

др Татјана Маринковић

професор струковних студија

др Барбара Видаковић Ристић

професор струковних студија

др Дарја Жарковић

професор струковних студија

др Оливера Јовановић

професор струковних студија

др Бен Младеновић

професор струковних студија

др Јасмина Рајић

професор струковних студија

др Раденко Рајић

професор струковних студија

др Миодраг Станисављевић

професор струковних студија

др Никола Танасић

професор струковних студија

др Ана Поповић

виши предавач

др Марта Трнинић

виши предавач

др Горан Ђорђевић

мр Весна Аливојводић

Ана Момчиловић

наставник вештина

Небојша Ћурчић

наставник вештина

Миливоје Филиповић

наставник вештина

Новак Милошевић

Наташа Радић

Никола Стојковић

сарадник у настави

Марија Перкунић

сарадник у настави