Sticky Background

Центар за дизајн

text background image

Центар за дизајн пружа услуге графичког дизајна, индустријског и дизајна ентеријера и намештаја, модног дизајна производа од коже, као и концепт и карактер дизајна. У раду центра учествују професори са четири студијска програма, остварени стручњаци из својих области дизајна са великим бројем личних професионалних референци. За потребе појединих пројеката могу се ангажовати студенти мастер и основних студија, као и спољни сарадници. Осим услуга дизајна, арт дирекције, израде модела и прототипова, као и мањих серија производа, кроз сарадњу са осталим центрима је могуће праћење и реализација комплетног графичког, индустријског и модног производа.

Чланови центра

Горан Тадић, руководилац центра
контакт: gtadic@atssb.edu.rs

др ум Јелена Дробац, сарадник у центру
контакт: jdrobac@atssb.edu.rs

Услуге

Графички дизајн

 • Визуелни идентитет,
 • Арт дирекција рекламних кампања,
 • Дизајн комерцијалне амбалаже,
 • Дизајн публикација (књиге и часописи),
 • Дизајн и испис диплома и повеља,
 • Дизајн инфографика, платних картица, решења за апликацију на текстилне производе,
 • Електронска средства визуелних комуникција,
 • Дизајн типографских писама,
 • Фотографисање и дигитална обрада (ретуш) фотографија

Дизајн индустријских производа

 • Естетска решења постојећих производа са дигиталним/штампаним приказом,
 • Дизајн нових производа у складу са техничко-технолошким могућностима и ресурсима комитента,
 • Израда техничке документације производа,
 • Дигитална визуелизација производа са једноставнијом анимацијом,
 • Израда физичких модела/макета производа,
 • Интерна /екстерна израда прототипа производа,
 • Функција техничко-технолошког инкубатора у раној фази конституисања производа,
 • Мања серија производње (интерно) једноставнијих производа,
 • Услуге коришћења рачунарске опреме и интернета,
 • Услуге коришћења ресурса за обраду материјала,
 • Промоције и дизајн промоционог материјала, простора, опреме, итд.

Модни дизајн производа од коже

 • Дизајнирање модних производа: обуће, кожне конфекције, галантерије,
 • Дизајн „Т“ мајица и платнених цегер-торби са штампом уз могућност израде прототипа и/или малих серија,
 • Разрада колористичких варијанти за постојећи модни производ,
 • Рекламна модна илустрација и фотографија,
 • Модни и рекламни стајлинг, припрема модних ревија,
 • Дизајн колекције кожног аксесоара и других уникатних производа од коже,
 • Израда рекламних привезака од коже,
 • Дизајн патерна за тканине и израда уникатних декоративних тканина.

Концепт и карактер дизајн

 • Арт дирекција и супервизија,
 • Издрада илустрација,
 • Израда сториборда,
 • Израда мате слике / фотобешинг,
 • Израда или дизајн концепт арта,
 • 3D дигитално моделовање и анимација.

Дизајн ентеријера / Унутрашња архитектура

 • Израда идејних решења за ентеријере,
 • Дизајн комадног намештаја (намештај по мери),
 • 3D дигитално моделовање ентеријера, екстеријера и намештаја,
 • Стручне консултације.