Sticky Background

Студентски парламент

text background image

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.

Чланови Студентског парламента:

 • Марко Радић, председник
 • Стефан Стојковић
 • Тања Бартула
 • Јован Глоговац
 • Марина Мишковић
 • Тања Јанковић
 • Јелена Бешлић
 • Анђела Нешић
 • Ивана Гујаничић
 • Милан Николић
 • Александар Живић
 • Стефан Трајковић
 • Петар Шарунац
 • Давид Касагић