STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Izbori za predsednika Studentskog parlamenta Akademije i članove Studentskog parlamenta Akademije sprovode se u aprilu, jednom u dve godine. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. 

Članovi Studentskog parlamenta:

  • Marko Radić, predsednik
  • Stefan Stojković
  • Tanja Bartula
  • Jovan Glogovac
  • Marina Mišković
  • Tanja Janković
  • Jelena Bešlić
  • Anđela Nešić
  • Ivana Gujaničić
  • Milan Nikolić
  • Aleksandar Živić
  • Stefan Trajković
  • Petar Šarunac
  • David Kasagić