DOKUMENTA

PRAVILNIK JAVNIH NABAVKI
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
PRAVILNIK O IZBORU I ANGAŽOVANJU NASTAVNIKA I SARADNIKA
PRAVILNIK O UDŽBENICIMA
PRAVILNIK O OSETLJIVIM DRUŠTVENIM GRUPAMA
PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH TELEFONA ZAPOSLENIH AKADEMIJE
PRAVILNIK O IZDAVANJU PUTNOG NALOGA ZAPOSLENIMA AKADEMIJE
PRAVILNIK O DAVANJU POKLONA ZAPOSLENIMA AKADEMIJE
PRAVILNIK DISCIPLINSKA ODGOVORNOST STUDENATA AKADEMIJE
PRAVILNIK UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
PRAVILNIK KRATKI PROGRAMI STUDIJA
PRAVILNIK IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O IZBORU NASTAVNIKA
PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI AKADEMIJE
PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DELATNOSTI AKADEMIJE - IZMENE I DOPUNE 2021.
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
PRAVILNIK UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE
PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
PRAVILNIK O NAGRADAMA ZA STUDENTE DIZAJNA
PRAVILNIK O RADU AKADEMIJA
PRAVILNIK STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH
PRAVILNIK O RADU CENTARA
PRAVILNIK O STUDIJAMA
PRAVILNIK DUALNI MODEL STUDIJAA
PRAVILNIK PRIPREMA DOKUMENTACIJE
PRAVILNIK O SAVETU POSLODAVACA
PRAVILNIK IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O IZBORU NASTAVNIKA
PRAVILNIK IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU
PRAVILNIK SVOPSTVENI PRIHODI
PRAVILNIK O ŠKOLARINI
PRAVILNIK IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ŠKOLARINI
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA ZAŠTITE I KORIŠĆENJA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA
PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA, KLASIFIKOVANJA, ARHIVIRANJA I ČUVANJA ARHIVSKE GRAĐE
PRAVILNIK O POSLOVNOJ DOKUMENTACIJI ATSSB
PRAVILNIK POPIS
PRAVILNIK OSNOVNA SREDSTVA
PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNVODSTVU
PRAVILNIK IZMENE I DOPUNE IZBOR NASTAVNIKA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Sistem evidencije zaposlenih
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Pošta
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Sport
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Kancelarijski materijal
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Nameštaj 2.1.1
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Osvežavajući napici
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge restorana
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Poklon materijal
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Softver za akreditaciju
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za upis studenata i dodelu diploma
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Elektromaterijal
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge marketinške agencije
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge štamparije
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Oprema za PPZ - Apoteka
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Softverski-programski paket
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Internet
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Prevoz studenata
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - TV i Audio oprema
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Knjige za biblioteku po partijama
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Knjige za biblioteku po partijama 2
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Knjige za biblioteku po partijama 3
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Licenca za antivirusni programski paket
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za umetničko stvaranje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za umetničko stvaranje 2
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge marketinške agencije
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Računari i računarska oprema partija
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge iz oblasti posla 2.2.25
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Poklon materijal 2.2.14.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Stručno osposobljavnje i usavršavanje 2.2.24.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi - organske i neorganske hemikalije 2.1.8.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi - Usluge održavanje opreme - Redovni servis i održavanje klima uređaja 2.2.8.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi - organske i neorganske hemikalije 2.1.8.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi - organske i neorganske hemikalije 2.1.9.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge marketinške agencije
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za održavanje zgrade 2.1.22
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Rekonstrukcija objekta 1.3.1
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Elektromaterijal
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Osvežavajući napici 2.1.3
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge marketingške agencije
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Bezbednost i zdravlje na radu 2.1.17
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge održavanja zgrade
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluge popravke zgrade
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za održavanje higijene
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Kancelarijski materijal
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Lož ulje 2.1.31
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Bravarski materijal 2.1.15
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Službena odeća i obuća 2.1.5
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Izrada akata
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Poklon materijal 2.1.4
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Specijalizovane usluge
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Informisanje javnosti putem društvenih mreža
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Ketering
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Popravka i održavanje računara i računarske opreme/a>
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Elektro materijal 2.1.13
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Zakup prostora za skup Politehnika
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Ostale specijalizovane usluge 2.2.32
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Elektro materijal 2.1.13
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Rekonstrukcija objekta 1.3.1
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 2.1.19
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 2.2.32/21
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Usluga marketinške agencije 2.2.21
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Materijal za izvođenje nastave i vežbi - organske i neorganske hemikalije 2.1.8.