Sticky Background

Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке

Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу природних и друштвено-хуманистичких наука. Катедра учествује у реализацији свих студијских програма Академије техничких струковних студија Београд.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Љубомир Маширевић

шеф Катедре

професор струковних студија

др Марина Миловановић Аранђеловић

професор струковних студија

др Зорица Барош

професор струковних студија

др Петар Бојовић

професор струковних студија

др Саша Марковић

професор струковних студија

др Мићо Милетић

професор струковних студија

др Станко Остојић

професор струковних студија

др Жељка Томић

професор струковних студија

др Ана Славковић

професор струковних студија

др Игор Петровић

професор струковних студија

др Дејан Миленковић

ванредни професор

др Оливер Томић

виши предавач

др Драгана Гардашевић

др Јасмина Ђурашковић

др Бранкица Пажун

виши предавач

др Босиљка Сребро

виши предавач

др Марко Павловић

др Марија Перић

мр Александар Ивковић

мр Љубов Ђурић Миронова

Марија Мићановић

наставник страног језика

Тања Радовић

наставник страног језика

Петар Врговић

редовни професор