CENTAR ZA GRAFIČKU TEHNOLOGIJU

Članovi centra

dr Nenad Đorđević, rukovodilac centra
 
dr Danijela Kovačević, saradnik
 
Aleksandra Janićijević, saradnik
 
Verica Rosa, operater


Pojavom različitih, savremenih grafičkih materijala, razvijala se i oprema za njihovu proizvodnju, i štampu. Istovremeno je razvijana i tehnologija izrade grafičkih i ambalažnih proizvoda. Razvoj tehnologije najveći je području ambalaže, što se može videti i na prikazanom dijagramu i on direktno utiče na porast proizvodnje robe koju treba upakovati, kao i na pojavu novih vrsta prehrambenih proizvoda. Zahvaljujući upravo napretku u području pakovanja namirnica, tržište namirnica je osetilo sve prednosti savremene pripreme proizvoda za prodaju, kao i distribuciju.

Print produkcija u milionima eur-a prema vrsti proizvoda

Zahvaljujući opštem razvoju i napretku grafičke industrije, posebnih vrsta i tipova ambalaže, kao i razvoja tehnologije štampe i pakovanja javila se potreba za formiranjem Grafičkog centra koji bi mogao da pruži sve usluge kako konsaltinga tako i konkretnih rešenja različitih tehnoloških izazova.
Grafički centar grafičkog inžinjerstva je organizaciona celina u okviru Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd i predstavlja kako bazu za saradnju sa privredom tako i centar za edukaciju i praktične vežbe studenata. Grafički centar se bavi uslužnim delatnostima vezanim za proces štampe, pripreme za štampu i dorade grafičkih proizvoda, kao i definisanjem grafičkih standarda.

Usluge

 • Produkcija sledećih grafičkih proizvoda (katalozi, brošure, plakati, vizit karte, lifleti, časopisi, knjige tvrd povez, knjige broširan povez),
 •  Definisanje procesa grafičke produkcije,
 • Specijalizovana priprema za flekso, offset, duboku i digitalnu štampu,
 • Izrada probnih otisaka (proof-ova),
 • Izrada 3D modela i šteka pakovanja ambalaže,
 • Uvođenje kolor menadžmenta,
 • Kalibracija i karakterizacija opreme u grafičkoj industriji (mašine za štampanje)
 • Kontrola kvaliteta odštampanih otisaka (overa štampe),
 • Definisanje ambalažnih materijala za sve vrste proizvoda,
 • Ispitivanje ambalažnih materijala.

Referenca

 1. NESTLE
 2. BAMBI
 3. COCA COLA
 4. SOKO ŠTARK
 5. MLEKARA ŠABAC
 6. FABRIKA DEČJE HRANE
 7. NELT
 8. NEOPLANTA
 9. MATIJEVIĆ
 10. IMLEK
 11. GAMA STUDIO
 12. GRAFIČKI CENTAR
 13. VIZARTIS
 14. ALTA NOVA
 15. TULI
 16. BOSIS
 17. FOKA
 18. PAPR PRINT
 19. TIPOPLASTIKA
 20. TETRAPAK
 21. AVALA ADA