Industrijsko inženjerstvo

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment

Trajanje studija

Jedna godina; Dva semestara

Ukupan broj ESPB bodova

60 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2020/2021. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje specijalista strukovnih inženjera osposobljenih da rade na poslovima proizvodnje, transporta, menadžmenta i programiranja, te produbljivanju znanja neophodnih za vođenje odgovarajućih poslova, uspostavljanja računarskih mreža i pravljenja baza podataka. Studijski program specijalizacije treba da omogući studentima dodatno konkretizovanje znanja baziranih na razumevanju osnovnih principa industrijskog inženjerstva iz različitih oblasti tehnike i ovladavanje naprednim stručnim znanjima iz oblasti mašinstva, informacionih tehnologija i menadžmenta.
 

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Prostiranje toplote i mase

7

2.

Zavarivanje i spajanje materijala

7

3.

Transportni i skladišni sistemi

6

4.

Nove proizvodne tehnologije

5

5.

Stručna praksa

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema

7

7.

Integralno upravljanje kvalitetom

7

8.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Elektronsko poslovanje

5

Kompjuterska simulacija procesa i sistema

5

9.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Tehnike optimizacije

5

Materijali

5

10.

Završni rad

6

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Prostiranje toplote i mase        7

     2.        Zavarivanje i spajanje materijala      7

     3.        Transportni i skladišni sistemi       6

     4.        Nove proizvodne tehnologije          5

     5.        Stručna praksa           5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema       7

     7.        Integralno upravljanje kvalitetom         7

    8.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Elektronsko poslovanje          5

                  Kompjuterska simulacija procesa i sistema          5

9.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Tehnike optimizacije          4

                  Materijali          5

  10.       Završni rad          6