Sticky Background

Центар за биотехнологију

text background image

Центар за биотехнологију је организациона јединица која прати иновације у областима производње, промета и прераде здраве хране а такође, стручни тим спреман је да понуди савете у циљу побољшања свих сегмената поменутих делатности. Центар за биотехнологију пружа консултантске услуге приликом подизања вишегодишњих засада воћа, винове лозе, планове и програме заштите у различитим областима пољопривреде. Такође , центар се бави праћењем и контролом технолошких процеса у неколико најзаступљенијих области прехрамбене индустрије.

Чланови центра

др Дарко Стојићевић, руководилац центра
контакт: dstojicevic@atssb.edu.rs

др Злата Живковић, помоћник
контакт: zzivkovic@atssb.edu.rs

др Татјана Секулић, помоћник
контакт: tsekulic@atssb.edu.rs

др Владанка Ступар, помоћник
контакт: vstupar@atssb.edu.rs

др Славица Чабрило, помоћник
контакт: scabrilo@atssb.edu.rs

Услуге

Пружање консултантских услуга пољопривредним газдинствима, индивидуалним произвођачима као и правним лицима у следећим областима:

 • Заштита биља;
 • Организација послова са циљем подизања ефикасности производње као и квалитета и квантитета добијених приноса;
 • Планирање и подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе (бизнис план, стручна подршка и мониторинг);
 •  Органска пољопривреда (саветодавне услуге, упознавање са законом, конкурси за субвенционисање);
 • Технологија млека и млечних производа (управљање и мониторинг технолошким процесом, светодавство);
 • Технологија брашна са пекарством (управљање и мониторинг технолошким процесом, светодавство);
 • Технологија кондиторских производа шећера (управљање и мониторинг технолошким процесом, светодавство);
 • Технологија уља (праћење процеса производње, управљање технолошким процесом);
 • Технологија меса (поштовање стандарда, праћење процеса производње);
 • Технологија јаких алкохолних пића (поштовање стандарда, управљање технолошким процесом, саветодавство).

Референце

 1. Сарадња са Пољопривредном саветодавном стручном службом Пожаревац;
 2. Бамби Пожаревац;
 3. Пекаре “Браћа Станковић”
 4. Милфеј д.о.о Велико Градиште;
 5. Средња пољопривредна школа Свилајнац;
 6. Млекара Марковац;
 7. Предшколска установа “Љубица Вребалов” Пожаревац;
 8. Општа болница Пожаревац;
 9. Завод за Јавно Здравље Пожаревац;
 10. Храстовача д.о.о.;
 11. Пољопривредне апотеке (Зелени бутик, Агрошоп, Мали трг, Фитомедика, Цмана).