CENTAR ZA BIOTEHNOLOGIJU

Članovi centra

dr Darko Stojićević, rukovodilac centra
kontakt: dstojicevic@atssb.edu.rs

dr Zlata Živković, pomoćnik
 
dr Tatjana Sekulić, pomoćnik
 
dr Vladanka Stupar, pomoćnik
 
dr Slavica Čabrilo, pomoćnik
 
Centar za biotehnologiju je organizaciona jedinica koja prati inovacije u oblastima proizvodnje, prometa i prerade zdrave hrane a takođe, stručni tim spreman je da ponudi savete u cilju poboljšanja svih segmenata pomenutih delatnosti. Centar za biotehnologiju pruža konsultantske usluge prilikom podizanja višegodišnjih zasada voća, vinove loze, planove i programe zaštite u različitim oblastima poljoprivrede. Takođe , centar se bavi praćenjem i kontrolom tehnoloških procesa u nekoliko najzastupljenijih oblasti prehrambene industrije.
 

Usluge

Pružanje konsultantskih usluga poljoprivrednim gazdinstvima, individualnim proizvođačima kao i pravnim licima u sledećim oblastima:

 • Zaštita bilja;
 • Organizacija poslova sa ciljem podizanja efikasnosti proizvodnje kao i kvaliteta i kvantiteta dobijenih prinosa;
 • Planiranje i podizanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze (biznis plan, stručna podrška i monitoring);
 •  Organska poljoprivreda (savetodavne usluge, upoznavanje sa zakonom, konkursi za subvencionisanje);
 • Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda (upravljanje i monitoring tehnološkim procesom, svetodavstvo);
 • Tehnologija brašna sa pekarstvom (upravljanje i monitoring tehnološkim procesom, svetodavstvo);
 • Tehnologija konditorskih proizvoda šećera (upravljanje i monitoring tehnološkim procesom, svetodavstvo);
 • Tehnologija ulja (praćenje procesa proizvodnje, upravljanje tehnološkim procesom);
 • Tehnologija mesa (poštovanje standarda, praćenje procesa proizvodnje);
 • Tehnologija jakih alkoholnih pića (poštovanje standarda, upravljanje tehnološkim procesom, savetodavstvo).

Referenca

 1. Saradnja sa Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac;
 2. Bambi Požarevac;
 3. Pekare “Braća Stanković”
 4. Milfej d.o.o Veliko Gradište;
 5. Srednja poljoprivredna škola Svilajnac;
 6. Mlekara Markovac;
 7. Predškolska ustanova “Ljubica Vrebalov” Požarevac;
 8. Opšta bolnica Požarevac;
 9. Zavod za Javno Zdravlje Požarevac;
 10. Hrastovača d.o.o.;
 11. Poljoprivredne apoteke (Zeleni butik, Agrošop, Mali trg, Fitomedika, Cmana);