Sticky Background

Erasmus+ student mobility

Incoming students

The Academy of Applied Technical Studies Belgrade accepts Erasmus+ students within the framework of the Inter-Institutional Agreement with an HEI. These students enroll in courses and conform to the procedures indicated in the Inter-Institutional Agreement.

The necessary documents for KA131 (KA103) mobility:

The necessary documents for KA171 (KA107) mobility:

  • Erasmus+ student application form,
  • Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships (filled in cooperation with Erasmus Coordinator at the home institution),
  • Self-evaluation of Proficiency in English Language,
  • Academic performance (Transcript of records in English and confirmation/certificate of enrollment issued by home institution),
  • Recommendation letter,
  • Motivation letter (Europass Template is preferred),
  • CV of the applicant (Europass Template is preferred).

IMPORTANT: The Student/Staff Guide provides information about visa, stay permit, accommodation, health insurance, public transport, cost of living, etc.

Outgoing students

Erazmus+ je program Evropske Unije koji daje podršku projektima iz oblasti opštegstručnogvisokog I obrazovanja odraslihmladih i sporta. Republika Srbija od konkursnog roka za 2019. godinu učestvuje u programu kao punopravna članica. Novi Erasmus+ program traje od 2021. do 2027. godine. Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je Fondacija Tempus. Za više informacija o programima Erazmus+ u Srbiji, posetite zvanični sajt kancelarije www.erasmusplus.rs.

Jedan od programa Erazmus+ je mobilnost studenata i osoblja. Mobilnost studenata omogućava studentu da u inostranstvu, u internacionalnom okruženju, stekne nova iskustva, nove prijatelje, nova znanja i veštine, upozna nove kulture i unapredi poznavanje stranih jezika, jednom rečju, da nadogradi svoju ličnost. U okviru programa Erasmus+ Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd (u daljem tekstu: Akademija) raspisuje konkurs za dodelu sredstava Evropske komisije za studente koji odlaze na visokoškolske ustanove ili u organizacije na teritoriji Evropske unije. Primarni cilj boravka studenata na inostranoj visokoškolskoj ustanovi je studijski boravak ili obavljanje stručne prakse, dok je cilj boravka u nekoj od organizacija obavljanje stručne prakse.

Dodatne informacije za studente koji su zainteresovani za Erasmus+ program mobilnosti možete pogledati ovde.

Sva dokumenta neophodna za apliciranje za mobilnost u svrhu učenja i/ili obavljanja stručne prakse biće navedena u objavljenim pozivima za mobilnost studenata.

Nakon objavljivanja rezultata selekcije, kandidati za mobilnost mogu podneti žalbu u pisanoj formi Komisiji za žalbe u programima mobilnosti na dalje konačno rešavanje žalbi. Konačna lista izabranih kandidata koju sačini VŠU domaćin ili matična institucija će biti objavljena od strane Kancelarije za međunarodnu saradnju nakon donošenja odluke o žalbama.