Sticky Background

Катедра за биотехнологије

Катедра за биотехнологије је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у истим или сродним ужим научним биотехнолошким областима. Катедра координира извођење студијских програма на основним струковним студијама: Прехрамбено инжењерство и безбедност хране, Заштита биља, Прехрамбена технологија и нутриционизам и на мастер струковним студијама Прехрамбена технологија и Фитомедицина

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Злата Живковић

шеф Катедре

виши предавач

др Вишња Сикимић

професор струковних студија

др Славица Чабрило

професор струковних студија

др Татјана Секулић

професор струковних студија

др Дарко Стојићевић

др Владанка Ступар

виши предавач

др Марко Јауковић

виши предавач

др Милош Пурић

др Александар Стевановић

др Милица Блажић

др Александра Стојићевић

наставник вештина

др Маркола Саулић

Милица Јевтић Ђоровић

сарадник у настави