CENTAR ZA KVALITET

Članovi centra

dr Aleksandra Nastasić, rukovodilac centra
 
dr Sanja Petronić, Viši naučni saradnik, rukovodilac za kvalitet akreditovanih laboratorija i kontrolnog tela
 
Dragana Rošulj, Stručni saradnik u centru

 

Centar za kvalitet je organizaciona jedinica odgovorna i ovlašćena za funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom Akademije, njegovo praćenje, vrednovanje, izveštavanje i integraciju u ukupnu delatnost Akademije. Centar za kvalitet aktivno učestvuje u procesu akreditacije Akademije i njenih studijskih programa, procesima eksterne provere kvaliteta i procesu samovrednovanja, kao i procesu sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom Akademije. Centar za kvalitet odgovoran je za obezbeđenje kvaliteta i akreditaciju akreditovanih laboratorija i kontrolnog tela. Centar za kvalitet pruža konsultantske usluge u vezi uspostavljanja, primene, održavanja i poboljšavanja različitih sistema menadžmenta.

Usluge

Pružanje konsultantskih usluga pri uspostavljanju, primeni, održavanju i poboljšavanju:

  • Sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015;
  • Sistema menadžmenta za obrazovne organizacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 21001:2018;
  • Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018.

Obuke u vezi sa primenom standarda za različite sisteme menadžmenta sa ciljem postizanja održivog uspeha organizacije:

  • Kontinuirano poboljšanje poslovanja;
  • Upravljanje rizicima;
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja;
  • Modeli društvene odgovornosti.

Referenca

  1. Pružanje konsultantskih usluga Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ – Beograd pri uspostavljanju sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu SRPS ISO 45001:2018.