Sticky Background

Катедра за машинско инжењерство

Катедра за машинско инжењерство је наставно- стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу које обухвата машинско инжењерство. Катедра за машинско инжењерство координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама: Машинско инжењерство, Индустријско инжењерство, Енергетска ефикасност и чиста енергија, на специјалистичким струковним студијама: Индустријско инжењерство, и на мастер струковним студијама: Машинско инжењерство и Компјутерски машински системи.

Чланови катедре

др Драган Комаров

професор струковних студија

др Драгана Велимировић

професор струковних студија

др Андријана Ђурђевић

професор струковних студија

др Ђорђе Ђурђевић

професор струковних студија

др Данијела Живојиновић

Руководилац Одсека Компјутерско-машинско инжењерство

Професор струковних студија

др Милан Милутиновић

професор струковних студија

др Александра Митровић

професор струковних студија

др Милош Михаиловић

професор струковних студија

др Светомир Симоновић

професор струковних студија

мр Драган Шалер

професор струковних студија

др Милан Мишић

професор струковних студија

др Обрад Аничић

виши предавач

др Горан Несторовић

др Стојко Биочанин

др Горан Василић

наставник вештина

др Александра Јанковић

виши предавач

др Саша Марковић

професор струковних студија

мр Миланка Плавшић

мр Александар Петковић

Милан Марковић

наставник вештина

Томислав Симоновић

наставник вештина

Марко Тасић

наставник вештина

Милица Ивановић

наставник вештина

др Наташа Солдат

Mилан Васић

Зага Тришовић

Михајло Ђурђевић

сарадник у настави