AKADEMSKO PISANJE

Biblioteke su pravo mesto za početak istraživanja i prikupljanja informacija, kao i za pomoć u pretrazi i odabiru literature za pisanje seminarskih radova.

CITIRANJE

Šta je citiranje, zašto je važno navoditi izvore, šta treba citirati i kako?

VODIČ ZA CITIRANJE

AUTORSKA PRAVA: Intelektualna svojina

Andreas Eksner: „Uvod u objavljivanje naučnih publikacija: prethodna iskustva, koncepti i strategije“ (elektronsko open access izdanje) – Centar za promociju nauke, 2016.

BIBLIOGRAFSKI ALATI

To su programi i servisi koji omogućavaju sakupljanje i čuvanje literature u elektronskom obliku na jednom mestu, bolju organizaciju i lakši pristup do referenci i tekstova. Možemo čuvati i reference za sve svoje radove i preuređivati ličnu bibliografiju na različite načine i u različitim stilovima citiranja. Pored komercijalnih, danas se mogu pronaći i besplatni bibliografski alati.

Mendeley         Zotero        ReadCube

STUDENTSKI STRUČNI RADOVI

Forma i sadržaj studentskih stručnih radova

Instrukcije za izradu studentskih stručnih radova