Sticky Background

Академско писање

Библиотеке су право место за почетак истраживања и прикупљања информација, као и за помоћ у претрази и одабиру литературе за писање семинарских радова.

ЦИТИРАЊЕ

Шта је цитирање, зашто је важно наводити изворе, шта треба цитирати и како?

ВОДИЧ ЗА ЦИТИРАЊЕ

АУТОРСКА ПРАВА: Интелектуална својина

Андреас Екснер: „Увод у објављивање научних публикација: претходна искуства, концепти и стратегије“ (електронско open access издање) – Центар за промоцију науке, 2016.

БИБЛИОГРАФСКИ АЛАТИ

То су програми и сервиси који омогућавају сакупљање и чување литературе у електронском облику на једном месту, бољу организацију и лакши приступ до референци и текстова. Можемо чувати и референце за све своје радове и преуређивати личну библиографију на различите начине и у различитим стиловима цитирања. Поред комерцијалних, данас се могу пронаћи и бесплатни библиографски алати.

Mendeley         Zotero        ReadCube

СТУДЕНТСКИ СТРУЧНИ РАДОВИ

Форма и садржај студентских стручних радова

Инструкције за израду студентских стручних радова