Sticky Background

Катедра за ликовне и дигиталне уметности

Катедра за ликовне и дигиталне уметност је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у пољу ликовних уметности. Катедра за ликовне и дигиталне уметности координира реализацијом студијског програма Концепт и карактер дизајн на основним струковним студијама. Чланови катедре реализују предмете из области ликовних и дигиталних уметности и на студијским програмима из поља примењених уметности и дизајна.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др ум. Жолт Ковач

шеф Катедре

професор струковних студија

др ум. Јелена Јоцић

професор струковних студија

др ум. Петар Радловић

професор струковних студија

др ум. Наталија Симеоновић

професор струковних студија

мр Александра Шарановић

професор струковних студија

др Давор Дукић

мр Гордана Капунац

виши предавач

Дејан Вукадиновић

Радомир Изгаревић

Милан Крстић

Милица Матовић