Katedra za likovne i digitalne umetnosti

Katedra za likovne i digitalne umetnost je nastavno-stručna organizaciona jedinica koju čine nastavnici i saradnici Akademije koji su birani u zvanja u polju likovnih umetnosti. Katedra za likovne i digitalne umetnosti koordinira realizacijom studijskog programa Koncept i karakter dizajn na osnovnim strukovnim studijama. Članovi katedre realizuju predmete iz oblasti likovnih i digitalnih umetnosti i na studijskim programima iz polja primenjenih umetnosti i dizajna.

ČLANOVI KATEDRE