Sticky Background

Катедра за медицинске науке

Катедра за медицинске науке је наставно- стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу које обухвата медицинске науке. Катедра за медицинске науке координира реализацијом студијског програма на основним струковним студијама Здравствена нега.

Чланови катедре

др мед. Снежана Кнежевић

Шеф катедре

предавач

др мед. Вук Алексић

др Бисерка Вукомановић Ђурђевић

ванредни професор