Sticky Background

Катедра за графичко инжењерство и технологије

Катедра за графичко инжењерство и технологије је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу графичке технологије, материјала и примењене хемије. Катедра координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Графичко инжењерство, Одрживе технологије  и Рециклажне технологије, а на мастер струковним студијама Графичка производња.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Ненад Ђорђевић

шеф Катедре

професор струковних студија

др Александра Божић

секретар Катедре

професор струковних студија

др Марина Стаменовић

професор струковних студија

др Доминик Бркић

професор струковних студија

др Данијела Ковачевић

секретар Катедре

виши предавач

др Александра Јелић

виши предавач

Александра Јанићијевић

Александра Крстић

асистент