Sticky Background

Катедра за графичко инжењерство и технологије

Катедра за графичко инжењерство и технологије је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу графичке технологије, материјала и примењене хемије. Катедра координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Графичко инжењерство, Одрживе технологије  и Рециклажне технологије, а на мастер струковним студијама Графичка производња.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Ненад Ђорђевић

шеф Катедре

виши предавач

др Александра Божић

секретар Катедре

професор струковних студија

др Данијела Ковачевић

секретар Катедре

виши предавач

др Марина Стаменовић

професор струковних студија

др Доминик Бркић

професор струковних студија

др Александра Јелић

наставник вештина

Александра Јанићијевић