Sticky Background

Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент представља наставно-стручну организациону јединицу коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у областима саобраћајног инжењерства, индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Катедра за саобраћај, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент координира реализацијом студијских програма на основним струковним студијама Друмски саобраћај, Дигитални системи менаџментаЕкотуризам и рурални развој, Менаџмент квалитетом, а на мастер струковним студијама Друмски саобраћај, транспорт и логистика, Интегрисани системи менаџментаБезбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта.

Чланови катедре

др Биљана Ранковић Плазинић

шеф Катедре

професор струковних студија

др Ковиљка Бањевић

секретар Катедре

професор струковних студија

др Предраг Дробњак

професор струковних студија

др Бобан Ђоровић

редовни професор

др Бојан Ивљанин

професор струковних студија

др Дејан Јованов

професор струковних студија

др Александра Настасић

професор струковних студија

др Жељко Ранковић

професор струковних студија

др Татјана Танасковић

професор струковних студија

др Драгана Ђурић

виши предавач

др Александра Павловић

Рајна Лечић

Драгана Рошуљ

Светлана Живановић

Александра Обрадовић

Марко Милошевић

Лазар Коцић

сарадник у настави