KATEDRA ZA SAOBRAĆAJ, INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Katedra za saobraćaj, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment predstavlja nastavno-stručnu organizacionu jedinicu koju čine nastavnici i saradnici Akademije koji su birani u zvanja u oblastima saobraćajnog inženjerstva, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Katedra za saobraćaj, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment koordinira realizacijom studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama Drumski i gradski saobraćaj i Menadžment kvalitetom, a na master strukovnim studijama Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta.

ČLANOVI KATEDRE