Katedra za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Katedra za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo je nastavno-stručna organizaciona jedinica koju čine nastavnici i saradnici Akademije koji su birani u zvanja u istim ili srodnim užim naučnim oblastima vezanim za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Katedra koordinira izvođenje studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo na osnovnim strukovnim studijama, koji ima dva modula: Energetika i Računarstvo i informatika.

ČLANOVI KATEDRE