Sticky Background

Катедра за електротехничко и рачунарско инжењерство

Катедра за електротехничко и рачунарско инжењерство је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије који су бирани у звања у истим или сродним ужим научним областима везаним за електротехничко и рачунарско инжењерство. Катедра координира извођење студијских програма Мрежне информационе технологије, Мехатроника, Електротехника и рачунарство на основним струковним студијама, а на мастер струковним студијама Индустрија 4.0 и Електротехника и рачунарство.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

др Никола Славковић

шеф катедре

професор струковних студија

др Горан Зајић

професор струковних студија

др Ђорђе Диховични

професор струковних студија

др Нада Ратковић Ковачевић

професор струковних студија

мр Лазар Сикимић

професор струковних студија

др Драган Крецуљ

виши предавач

др Суад Суљовић

виши предавач

др Хана Стефановић

Виши предавач

др Срђан Барзут

наставник вештина

мр Владан Радивојевић

Душкo Радаковић

наставник вештина

Срђан Трајковић

наставник вештина

Ђорђе Карић

наставник вештина

Ана Алексић

наставник вештина

Драган Миловановић

наставник вештина

др Небојша Андријевић

Милан Јовић

асистент

Александра Божовић

Драган Божић

сарадник у настави

Ђорђе Миладиновић

сарадник у настави

Ивана Стокић

сарадник у настави