Sticky Background

Савет послодаваца

text background image

Савет послодаваца је саветодавни орган за успостављање сарадње између Академије и привреде, са примарним циљем развоја и унапређења студијских програма прилагођених потребама тржишта рада. Чланови Савета учествују у процесу акредитације студијских програма, изради програма стручне праксе, развоју дуалних модула студија, развоју кратких програма студија и обука запослених у привреди.

 • мр Небојша Бјелотомић, генерални директор, Иницијатива „Дигитална Србија“, председник Савета послодаваца
 • Радослав Веселиновић, оснивач компаније, GALEB Group, заменик председника Савета послодаваца
 • Горан Алексић, генерални директор, Србијатранспорт-пословно удружење друмског саобраћаја
 • Зоран Андрејевић, директор, Игуманов
 • Милорад Антонић, Unitec CNC
 • Татјана Бојанић, директор, Институт за стандардизацију Србије
 • др Љубиша Бучановић, руководилац постројења у Бору, Messer Tehnogas
 • Саша Водовар, директор, Lear Corporation
 • Марија Глишић, Бреза промет
 • Марко Гојковић, DMG MORI
 • Веселин Деспотовић, Винарија Деспотика
 • Александар Душанић, генерални директор, Technomer
 • Никола Егић, директор, Божић и синови
 • Андрија Екмеџић, директор, Конелек
 • Сенка Живков, директор развојног центра конфекције, MONA Fashion
 • Иван Зекавица, FESTO
 • Саша Илић, директор, Weishaupt
 • др Јелена Ивановић-Војводић, директор и власник, Biro VIA
 • Горан Јанковић, директор, Inmold
 • Зоран Јарић, директор, Телеоптик – жироскопи
 • др Милош Јелић, председник стручног савета FQCE, члан Савета за квалитет Републике Србије, Фондација за културу квалитета и изврсност
 • Слободан Јовановић, оснивач и директор, Coba & Associates
 • Миљана Јововић, директор, Crater Studio
 • Милош Калањ, менаџер сервисног сектора, Давид Пајић ДАКА
 • Светозар Kолесар, премијер компаније, 3D Republika
 • Бојан Kресовић, директор, Графички студио GAMA
 • Никола Маринковић, менаџер за развој, Smurfit Kappa
 • Давид Марковић, генерални директор, KTITOR
 • Андреј Милутиновић, Design Hub manager, Tetrapak
 • Горан Михаиловић, технички директор, Esil Mont
 • Братимир Нешић, Waste business development manager, PORR Umwelttechnik Serbia
 • Данијела Ошап, директор за квалитет, развој и континуална унапређења, Фабрика картона Умка
 • Бобан Петровић, директор, Електролукс
 • Звездан Пешовић, директор, Model 5
 • Владимир Д. Пријовић, адвокат
 • Милан Рајковић, директор, MR Group – Engine Rebuilding Company
 • Стефан Рајковић, менаџер за развој, Винарија Виртус
 • др Бојан Ранковић, директор за развој, Ekostar Pak
 • др Емил Рекановић, директор, Институт за пестициде и заштиту животне средине
 • Стефан Симић, директор, Voxellab
 • Иван Стаменковић, оснивач компаније, Vatroival
 • Драган Станојевић, директор, Привредно друштво технички преглед Центар С
 • Драган Стевановић, секретар удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПKС,Привредна комора Србије
 • Бојан Стевић, директор, Пољопривредна стручна служба града Пожаревца
 • Маја Суботић, Managing Director, SVA
 • Милош Тодорић, Градски завод за вештачење
 • Владан Трајић, Пољопривредна апотека „Мали трг“
 • др Никола Ћурчић, директор, ПСС Институт „Тамиш“
 • Владан Чокић, директор, Bureau Veritas
 • Бранко Шимшић, директор и власник, Производња намештаја “Шимшић”
 • Александар Шошевић, директор, Envipack
 • Младен Шукало, директор и власник, TEHPRO