O AKADEMIJI

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – ATSSB osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 022-8045/2019 od 29.08.2019. godine.

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je nova visokoškolska ustanova spajanjem četiri visoke škole strukovnih studija sa višedecenijskim iskustvom rada u obrazovanju, i to:

  • Visoke škole strukovnih studija –Beogradska politehnika iz Beograda,
  • Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda,
  • Visoke inženjerske škole strukovnih studija Tehnikum Taurunum iz Beograda,
  • Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Požarevca.

Danas Akademiju čine četiri odseka:

Akademija u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački rad kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Delatnost Akademije je ostvarivanje visokog obrazovanja kroz strukovne studije prvog i drugog stepena, u okviru akreditovanih studijskih programa. Akademija u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života, van okvira studijskih programa, kao i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati stručnog, naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

CILJEVI I ZADACI

  • Razvoj i utvrđivanje studijskih programa, čime preuzimamo odgovornost za kvalitet obrazovanja.
  • Sloboda izbora metoda interpretacije nastavnih sadržaja čime nastavno osoblje preuzima odgovornost za razumevanje materije, sticanje znanja i kompetencija studenata.
  • Više vremena u interaktivnom radu sa studentima – primenjujemo koncept „student u centru učenja”.
  • Student je dužan da ispunjava nastavne i predispitne obaveze.
  • Stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti studiranja.
  • Korektno ophođenje i uvažavanje u odnosima sa studentima.
  • Podrška učešću studenata u podizanju kvaliteta nastavnog procesa.
  • Saradnja sa poslodavcima, privrednim i javnim sektorom u cilju unapređenja relevatnosti studijskih programa na nacionalnom nivou.
  • Težnja ka primenljivim znanjima i veštinama.
  • Internacionalizacija Akademijemobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja i učešće u međunarodnim projektima.
  • Nastava je prioritetna aktivnost.

Dan Akademije tehničkih strukovnih studija je 29. novembar.

Akademija organizuje i izvodi strukovne studije, u skladu sa Zakonom, koje  osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za neposredno uključivanje u radni proces.

Strukovne studije obuhvataju sledeće nivoe, i to:

 1. studije prvog stepena – osnovne strukovne studije koje traju tri godine (180 ESPB bodova) i specijalističke strukovne studije koje traju jednu godinu (60 ESPB bodova).
 2. studije drugog stepena –master strukovne studije koje traju dve godine (120 ESPB bodova).

Akademija je član Konferencije akademija i visokih škola.