Sticky Background

Центар за машинство

text background image

Центар за машинство је организациона јединица Академије која за циљ има стварање амбијента који омогућава сталну сарадњу са привредом кроз пружање услуга из машинства и сродних области. У оквиру Центра за машинство су наставници који поседују одговарајуће лиценце и дугогодишње радно искуство у својим областима. Центар за машинство користи лабораторије Академије са одговарајућом опремом за реализацију различитих пројеката.

др Горан Василић, руководилац центра
контакт: gvasilic@atssb.edu.rs

Услуге

Центар за машинство у оквиру сарадње са привредом може пружaти услуге које су груписане по областима и то:

 • Пројектовање и израда машинских делова и склопова: Израда 3D модела просте и сложене геометрије. Анализе и прорачуни неопходни за изради машинских делова и склопова. Израда прототипова машинских делова и склопова. За израду машинских делова центар располаже конвенционалним машинама алаткама (стругови, глодалице, брусилице..) али и CNC машинама алаткама (обрадни центар LOLA HBG-50,  WaterJET, CNC брусилица),
 • Металне и заварене конструкције: Прорачун и пројектовање металних конструкција различите намене а према стандардима и методом коначних елемената. Прописивање технологије заваривања металних конструкција и прописивање антикорозивне заштите,
 • Процесна техника и термотехника: Израда пројеката и техничке документације из области грејања, хлађења и климатизације за објекте различите намене као и испитивање и унапређење постојећих уређаја и система, Услуге из домена енергетске ефикасности које обухватају теренска испитивања и енергетски преглед различитих објеката са израдом извештаја за унапређење енергетске ефикасности,
 • Електротехника и аутоматика: Преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација објеката различите намене. Пројектовање, анализа и симулацију управљања намењеног за различите машине, уређаје и процесе.

Референце

 1. Gatech – Пројектовање профилних глодала
 2. Belwood – Пројектовање профилних глодала
 3. Hangers – Пројектовање профилних глодала
 4. ArhiPro – Пројектовање профилних глодала
 5. Vizus – Пројектовање профилних глодала
 6. СЗР БАТА – Преглед и испитивање електричне инсталације
 7. Дечја амбуланта Крепољин – Преглед и испитивање електричне инсталације
 8. Дом културе Крепољин – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 9. Галерија Милена Павловић Барили – Преглед и испитивање електричне инсталације
 10. Објекат за смештај гостију Хостел – Преглед и испитивање електричне инсталације
 11. Играоница Џумбус – Преглед и испитивање електричне инсталације
 12. ЈКП „Белосавац“, Жагубица – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 13. Кафе галерија „ГЕТСБИ“ – Преглед и испитивање електричне инсталације
 14. Осветљење дечијег игралишта – Преглед и испитивање електричне инсталације
 15. УР „Локал“ – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 16. SAT TV communications, Пожаревац – Преглед и испитивање електричне инсталације са мерењем паспростирања уземљивача
 17. Мерење отпорности уземљења крака топловода за село Петка
 18. Аутомеханичарска радионица „Renault service“, Сираково- Преглед и испитивање електричне инсталације
 19. Топлотна станица „Чачалица“ – Преглед и испитивање електричне инсталације
 20. Претоварни брод – елеватор „Љубичево“, Београд – Преглед и испитивање електричне инсталације