Sticky Background

Цитатне базе

Цитатне базе су базе података, које пружају могућност праћења цитираних радова, и уз библиографски опис документа дају и попис употребљене литературе. Пописи литературе, називају се и цитатним референцама. Претраживање по цитатним референцама, омогућава праћење одређене теме, кроз чланке који се њоме баве. Цитатне базе дају информације о најпопуларнијим, највише цитираним и најчитанијим радовима у оквиру неке научне области.

WoS (Web of Science)
Web of Science – објашњење на српском

SCOPUS
SCOPUS – објашњење на српском

SCINDEKS (Српски цитатни индекс)
SCIndeks – упутство за коришћење 
Српски цитатни индекс је база података, која се користи за претраживање домаћих научних часописа и чланака. Поред метаподатака и цитатних информација о радовима, омогућава и приступ пуном тексту чланака часописа, који су се одлучили за отворени приступ.
Више о SCIndeks-у можете прочитати овде.

ЦИТИРАНОСТ АУТОРА

Цитираност  истраживача, се добија на основу захтева и утврђује се на основу цитаних база, које обухватају велики број најутицајнијих научних часописа у свету. 

Званичну потврду о броју цитата, издаје Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”.

Више о цитираности аутора можете прочитати oвде.