CITATNE BAZE

Citatne baze su baze podataka, koje pružaju mogućnost praćenja citiranih radova, i uz bibliografski opis dokumenta daju i popis upotrebljene literature. Popisi literature, nazivaju se i citatnim referencama. Pretraživanje po citatnim referencama, omogućava praćenje određene teme, kroz članke koji se njome bave. Citatne baze daju informacije o najpopularnijim, najviše citiranim i najčitanijim radovima u okviru neke naučne oblasti.

WoS (Web of Science)
Web of Science – objašnjenje na srpskom

SCOPUS
SCOPUS – objašnjenje na srpskom

SCINDEKS (Srpski citatni indeks)
SCIndeks – uputstvo za korišćenje 
Srpski citatni indeks je baza podataka, koja se koristi za pretraživanje domaćih naučnih časopisa i članaka. Pored metapodataka i citatnih informacija o radovima, omogućava i pristup punom tekstu članaka časopisa, koji su se odlučili za otvoreni pristup.
Više o SCIndeks-u možete pročitati ovde.

CITIRANOST AUTORA

Citiranost  istraživača, se dobija na osnovu zahteva i utvrđuje se na osnovu citanih baza, koje obuhvataju veliki broj najuticajnijih naučnih časopisa u svetu. 

Zvaničnu potvrdu o broju citata, izdaje Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”.

Više o citiranosti autora možete pročitati ovde.