O BIBLIOTEKAMA

Na Akademiji funkcionišu 4 zasebne biblioteke na 4 odseka. Sve su članice Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji i čine deo sistema u mreži biblioteka koje objedinjuje Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ kao matična biblioteka univerziteta. Rad biblioteka se realizuje prema Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti i po nacionalnim i međunarodnim standardima za obavljanje bibliotečkog poslovanja.

Fond biblioteka čine knjige, časopisi i elektronske, multimedijalne bibliotečke jedinice  – preko 25.000 bibliotečkih jedinica ukupno.

Pored stručne literature u fizičkom formatu, studenti imaju i pristup elektronskim bazama podataka na internetu, kao i različitim obrazovnim platformama.

Sve biblioteke sa čitaonicama raspolažu i svom potrebnom opremom neophodnom za podršku stručnom, istraživačkom i edukativnom radu.

Uz tehničku opremljenost i adekvatne uslove za rad u čitaonici, korisnicima je na raspolaganju i stručna pomoć zaposlenih bibliotekara, a u vezi sa pretragom bibliotečko-informacionih izvora, kao i u vezi sa izborom literature, pisanjem stručnih radova i slično.

Mogućnost rezervacije knjiga, kao i produženja roka za vraćanje putem telefona i mejla.

Biblioteku mogu da koriste studenti, nastavno i nenastavno osoblje Akademije, ali i drugih obrazovnih institucija, s tim što su publikacije iz fonda biblioteka Akademije dostupne spoljnim korisnicima samo u čitaonici.

Zaposleni u biblioteci:

  • Mirjana Nešić, bibliotekar savetnik, koordinator biblioteka ATSSB
  • Milica Ćirović, bibliotekar, Odsek Beogradska politehnika
  • Goran Vojnović, bibliotekar, Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo
  • Svetalana Lazić, viši knjižničar, Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite
  • Vladimir Ilić, bibliotekar, Odsek Primenjene inženjerske nauke

Radno vreme:

  • Odsek Beogradska politehnika – od 07 do 19 časova.

     mnesic@politehnika.edu.rs    mcirovic@politehnika.edu.rs

  • Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo – od 08 do 16 časova.

     biblioteka@visokatehnicka.edu.rs

  • Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite – od 7 do 15 časova.

     slazic@tehnikum.edu.rs

  • Odsek primenjene inženjerske nauke – od 7 do 17 časova.

     fausst18@gmail.com