O BIBLIOTEKAMA

Na Akademiji funkcionišu 4 zasebne biblioteke na 4 odseka, a  koje čine deo sistema mreže univerzitetskih biblioteka koje objedinjuje matična biblioteka  Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“.

Pored stručne literature u fizičkom formatu, studenti imaju i pristup elektronskim bazama podataka na internetu, kao i različitim obrazovnim platformama.

Čitaonice su opremljene računarima. Korisnicima je na raspolaganju stručna pomoć zaposlenih bibliotekara  u  vezi sa pretragom bibliotečko-informacionih izvora, kao i u vezi sa izborom literature, pisanjem stručnih radova i slično.

Mogućnost rezervacije knjiga, kao i produženja roka za vraćanje putem telefona i mejla.

Radno vreme:

  • Odsek Beogradska politehnika – od 07 do 19 časova.

     mnesic@atssb.edu.rs   

     Mirjana Nešić, bibliotekar savetnik, koordinator biblioteka ATSSB

    mcirovic@atssb.edu.rs

    Milica Ćirović, bibliotekar, Odsek Beogradska politehnika

  • Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo – od 08 do 16 časova.

gvojnovic@atssb.edu.rs

     Goran Vojnović, bibliotekar, Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

  • Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite – od 7 do 15 časova.

     slazic@atssb.edu.rs

     Svetalana Lazić, viši knjižničar, Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite

  • Odsek primenjene inženjerske nauke – od 7 do 17 časova.

 vilic@atssb.edu.rs

     Vladimir Ilić, bibliotekar, Odsek Primenjene inženjerske nauke