Sticky Background

O библиотекама

text background image

На Академији функционишу 4 засебне библиотеке на 4 одсека, а  које чине део система мреже универзитетских библиотека које обједињује матична библиотека  Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“.

Одсек Београдска политехника

Радно време: од 7 до 19 часова

Мирјана Нешић, библиотекар саветник, координатор библиотека АТССБ
mnesic@atssb.edu.rs   

Милица Ћировић, библиотекар
mcirovic@atssb.edu.rs

Одсек Компјутерско-машинско инжењерство

Радно време: од 8 до 16 часова

Горан Војновић, библиотекар
gvojnovic@atssb.edu.rs

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Радно време: од 7 до 15 часова

Светалана Лазић, виши књижничар
slazic@atssb.edu.rs

Одсек примењене инжењерске науке

Радно време: од 7 до 17 часова

Владимир Илић, библиотекар
vilic@atssb.edu.rs

Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и различитим образовним платформама.

Могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Читаонице су опремљене рачунарима. Корисницима је на располагању стручна помоћ запослених библиотекара  у  вези са претрагом библиотечко-информационих извора, као и у вези са избором литературе, писањем стручних радова и слично.