Sticky Background

Руководство

Руководство

др Марина Стаменовић

Председник Академије

Професор струковних студија

др Доминик Бркић

Помоћник председника Академије за наставу

Професор струковних студија

др Александра Настасић

Помоћник председника Академије за квалитет и акредитацију

Професор струковних студија

др Предраг Дробњак

Помоћник председника Академије за сарадњу са привредом

Професор струковних студија

др Горан Зајић

Помоћник председника Академије за финансијско пословање и развој

Професор струковних студија

др Татјана Маринковић

Помоћник председника Академије за међународну сарадњу

Професор струковних студија

др Предраг Максић

Помоћник председника Академије за маркетинг и уређење простора

Професор струковних студија

Небојша Ћурчић

Руководилац Одсека Београдска политехника

Наставник вештина

др Данијела Живојиновић

Руководилац Одсека Компјутерско-машинско инжењерство

Професор струковних студија

др Драгана Велимировић

Руководилац Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Професор струковних студија

др Горан Несторовић

Руководилац Одсека Примењене инжењерске науке

Виши предавач

Секретаријат

Душан Марковић

Секретар Академије