KATALOZI

Biblioteke ATSSB trenutno poseduju zasebne kataloge i oni su pretraživi (CTRL + F) po autoru, naslovu, godini izdanja, izdavaču i mestu izdanja.

Potrebno je tastaturu prilagoditi katalogu latinica ili ćirilica, te u odnosu na jezik literature (za strane publikacije obavezno latinica).

Katalog biblioteke odseka Beogradska politehnika

Katalog biblioteke odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

Katalog biblioteke Odseka za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite

Katalog biblioteke odseka Primenjene inženjerske nauke

U okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije, biblioteke Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, u procesu su prikuljučenja u uzajamni elektronski katalog Srbije COBISS.

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica.

Tu je moguće pretražiti kataloge preko 220 biblioteka u Srbiji, po različitim parametrima:

COBISS pretraga