Sticky Background

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje specijalista strukovnih inženjera osposobljenih da rade na poslovima proizvodnje, transporta, menadžmenta i programiranja, te produbljivanju znanja neophodnih za vođenje odgovarajućih poslova, uspostavljanja računarskih mreža i pravljenja baza podataka. Studijski program specijalizacije treba da omogući studentima dodatno konkretizovanje znanja baziranih na razumevanju osnovnih principa industrijskog inženjerstva iz različitih oblasti tehnike i ovladavanje naprednim stručnim znanjima iz oblasti mašinstva, informacionih tehnologija i menadžmenta.

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Specijalističke strukovne studije; Studije prvog stepena

Zvanje koje se stiče

Specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment

Ukupan broj ESPB bodova

60 ESPB

Trajanje studija

Jedna godina; Dva semestara

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2020/2021. godina

Kurikulum

PRVA GODINA – 1. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Prostiranje toplote i mase

7

Zavarivanje i spajanje materijala

7

Transportni i skladišni sistemi

6

Nove proizvodne tehnologije

5

Stručna praksa

5

PRVA GODINA – 2. SEMESTAR

Naziv predmeta

Broj ESPB

Inženjerstvo održavanja tehničkih sistema

7

Integralno upravljanje kvalitetom

7

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Elektronsko poslovanje

5

Kompjuterska simulacija procesa i sistema

5

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Tehnike optimizacije

5

Materijali

5

Završni rad

6