PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se polaže u terminima i na način koji je opisan u dokumentu „Konkurs za upis“ i u skladu sa odgovarajućim procedurama. Priručnici za prijemni koji se mogu preuzeti sa veb strane Akademije sadrže programe prijemnih ispita, rešene primere kao i druge informacije u vezi sa održavanjem prijemnog ispita.

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Kandidati za upis na tehničko-tehnološke studijske programe se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 40 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnožen se sa dva i zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 60.

Prijemni ispit za upis na sve tehničko-tehnološke studijske programe podrazumeva:

  • Test opšteg informisanja (60 bodova) ili
  • Test iz matematike (60 bodova)

Kandidati biraju koji od ova dva testa će polagati.

Prijemni ispit za upis na studijski program Zdravstvena nega podrazumeva Test iz biologije (60 bodova).

Kandidati za upis na studijske programe iz oblasti dizajna se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 20 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 80.

Kandidati za upis na studijske programe Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože, Dizajn enterijera i UI/UX dizajn  polažu:

  • Crtanje (40 bodova),
  • Test sklonosti i sposobnosti (20 bodova) i
  • Test opšteg informisanja (20 bodova)

Kandidati za upis na studijski program Koncept i karakter dizajn polažu:

  • Crtanje (60 bodova) i
  • Test opšteg informisanja (20 bodova)

SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

Elementi ocenjivanja kandidata za specijalističke i master strukovne studije su dati u donjoj tabeli, a detaljne informacije o načinu bodovanja kandidata i kriterijumima za upis su date u priručniku za prijemni.