ZAPOSLENJE

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
BROJ:
366/4
DATUM: 20.6.2022. godine
B e o g r a d, Katarine Ambrozić 3

Na osnovu člana 75. stav 1. tačka 19. Statuta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, člana 15. stav 1. Pravilnika o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, predsednik akademije, dana 20.6.2022. godine doneo je

O  D  L  U  K  U

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVEŠTAJA KOMISIJE S PREDLOGOM
ZA ASISTENTA

I. Po konkursu za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu stručnu oblast: Opšte mašinstvo, objavljenog dana 8.6.2022. godine u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi oglasi“, stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor saradnika u zvanje asistenta sa predlogom za izbor kandidata broj 366/3 od 20.6.2022. godine.

II. Izveštaj iz tačke I. ove Odluke biće na uvidu javnosti u periodu od 20.6.2022. godine zaključno sa 5.7.2022. godine u kom periodu se može izvršiti i uvid u dokumentaciju u Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5.

III. Primedbe na Izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u periodu od 20.6.2022. godine zaključno sa 5.7.2022. godine

IV. Odluku sa izveštajima objaviti na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije.

DOSTAVLJENO:                                                                                                      PREDSEDNIK AKADEMIJE

– Oglasna tabla

– U konkursni materijal                                                                                            dr Marina Stamenović

– Sajt Akademije

– A r h i v i

    DM

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, po konkursu za izbor saradnika u zvanje asistenta za užu stručnu oblast: Opšte mašinstvo, raspisanom dana 8.6.2022. godine u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi oglasi“, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima, konkursa, kandidatima za izbor saradnika u zvanje asistenta sa predlogom za izbor kandidata, broj 366/3 od  20.6.2022. godine.

Izveštaj je na uvidu javnosti u periodu od 20.6.2022. godine zaključno sa 5.7.2022. godine.

Primedbe na izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u napred navedenom periodu u kom periodu se može izvršiti i uvid u isti.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti u Sekretarijatu, Beograd,  Katarine Ambrozić 5.

Navedeni izveštaj, možete preuzeti ovde.