KОНТАKТ

Катарине Амброзић бр.3, Београд

+381 11 64 10 990

info@atssb.edu.rs

РАДНО ВРЕМЕ

Академија – од 7 до 20 часова
Радно време стручних служби – од 7 до 15 часова

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНКАМА

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

  • Одсек Београдска политехника – од 11 до 14 часова
  • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство – од 12 до 14 часова
  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 11 до 13 часова и четвртком од 14:30 – 16 часова 
  • Одсек Примењене инжењерске науке – од 10 до 13 часова

БИБЛИОТЕКА:

  • Одсек Београдска политехника – од 07 до 19 часова
  • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство – од 08 до 16 часова
  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 7 до 15 часова
  • Одсек Примењене инжењерске науке – од 7 до 15 часова

СКРИПТАРНИЦА:

  • Одсек Београдска политехника – од 8 до 14 часова
  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 8 до 14 часовa