O БИБЛИОТЕКАМА

На Академији функционишу 4 засебне библиотеке на 4 одсека, а  које чине део система мреже универзитетских библиотека које обједињује матична библиотека  Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“.

Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и различитим образовним платформама.

Читаонице су опремљене рачунарима. Корисницима је на располагању стручна помоћ запослених библиотекара  у  вези са претрагом библиотечко-информационих извора, као и у вези са избором литературе, писањем стручних радова и слично.

Могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Радно време:

  • Одсек Београдска политехника – од 07 до 19 часова.

     mnesic@atssb.edu.rs   

     Мирјана Нешић, библиотекар саветник, координатор библиотека АТССБ

    mcirovic@atssb.edu.rs

    Милица Ћировић, библиотекар, Одсек Београдска политехника

  • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство – од 08 до 16 часова.

gvojnovic@atssb.edu.rs

     Горан Војновић, библиотекар, Одсек Компјутерско-машинско инжењерство

  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите – од 7 до 15 часова.

     slazic@atssb.edu.rs

     Светалана Лазић, виши књижничар, Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

  • Одсек примењене инжењерске науке – од 7 до 17 часова.

 vilic@atssb.edu.rs

     Владимир Илић, библиотекар, Одсек Примењене инжењерске науке